Farské oznamy – 16. týždeň

Farské oznamy – 16. týždeň

Farské oznamy
16. týždeň – od 18. 4. do 24. 4. 2016 

Deň Liturgická spomienka Kostol Čas Úmysel
Pondelok

18. 4.

Pondelok po

4. veľkonočnej nedeli

Farský 7.00

 

18.00

+ Vendelín Bajčičák a rodičia – p

+ Viliam Úradník – 30. dňová

+ Cyril a Helena Bartoš

Utorok

19. 4.

Utorok po
4. veľkonočnej nedeli
Farský 7.00 Za zdravie pre Branka Tomaššáka

Za zdravie pre Milana Tomaššáka

Sv. Jozefa 18.00 + Kamil Polťák
Streda

20. 4.

Streda po
4. veľkonočnej nedeli
Farský 7.00

 

18.00

Za zdrav. a Božiu pomoc pre Kristínu Beňušovú

+ Helena a Štefan Beňuš

+ Kamil Lučivňák

Štvrtok

21. 4.

Štvrtok po
4. veľkonočnej nedeli
Farský 7.00

 

+ Mária a Vincent Majcher

+ Dominik Radič a rodičia

Sv. Jozefa 18.00 + Kamila Večerková a rodičia
Piatok

22. 4.

Piatok po
4. veľkonočnej nedeli
Farský 7.00

10.00

 

18.00

+ Július Koleň

Poďakovanie pri 70. výročí založenia školy Jána Vojtaššáka v Zákamennom

Poďakovanie pri 80. výročí Jozefa Sivčáka

DSS 9.00 + Augustín
Sobota

23. 4.

Sv. Vojtecha,

biskupa a mučeníka

Spomienka

Farský 7.00 Poďakovanie pri 80. výročí Kristíny Florkovej

Za požehnanie a pokoj pri 25. výročí sobáša

Sv. Jozefa 7.00 + Ondreja a Agneša Balún
Nedeľa

24. 4.

5. veľkonočná nedeľa Farský 8.00

10.30

Za Božiu pomoc a ochranu manželstva

Za veriacich

Sv. Jozefa 7.00

9.30

18.00

Za zdravie a Božie milosrdenstvo č. 974

Za zdravie a požehnanie rod. Emila Palárika

Za požehnanie pre Štefana a Ľubicu Brišových

Spovedanie počas týždňa vždy pol hodiny pred každou sv. omšou.
Upratovanie kostola: Farský kostol č.d. 166 – 192; Kostol sv. Jozefa  č.d. 194 – 215,  v sobotu ráno po omšiach.

Na kostol venovali: Z pohrebu Jozefa Vojtaššáka – 50 €, zo svadby novomanželov Garajových – 50 €, Bohuznáma – 55 €, z upratovania – 20 €. Pán Boh zaplať!

Dnes je zbierka na kňazský seminár. Za milodary Pán Boh zaplať!

V piatok 22. 4. naša Základná škola Jána Vojtaššáka oslavuje 70. výročie od svojho vzniku. Z tejto príležitosti sa uskutoční slávnostná sv. omša vo farskom kostole o 10.00 hod. Povzbudzujem vás k účasti a rodičov našich žiakov, aby na sv. omšu pripravili svoje deti.

V sobotu 7. mája sa uskutoční tradičná Púť Rádia Lumen do Krakowa, do Sanktuária Božieho milosrdenstva. Kto sa jej chce zúčastniť, nech sa prihlási v sakristii v oboch kostoloch.

Apoštolská nunciatúra na Slovensku listom č. 3249/2016 oznámila Generálnemu sekretariátu KBS, že Svätý Otec František dňa 3. apríla 2016 vyhlásil zbierku pre potreby Ukrajiny, ktorá sa má uskutočniť vo všetkých katolíckych kostoloch Európy v nedeľu, 24. apríla 2016.

Voľby do HRF 17. 4. 2016:
Dnes pri všetkých sv. omšiach sa volebné lístky zozbierajú
do pripravených urien pri vchode do kostola. Za váš zodpovedný postoj k voľbe HRF ďakujem! Na budúcu nedeľu bude vyhlásenie výsledkov volieb a zloženia Hospodárskej rady farnosti.

Zoznam priložených súborov