Farské oznamy – 14. týždeň

Farské oznamy – 14. týždeň

Farské oznamy

14. týždeň – od 4. 4. do 10. 4. 2016

Deň Liturgická spomienka Kostol Čas Úmysel
Pondelok

4. 4.

Zvestovanie Pána
Slávnosť
Farský 7.00

 

18.00

+ Mária Franková – 30. dňová

+ Albín Beňuš – 30. dňová

Za zdravie a Božiu pomoc pre Dávida

Utorok

5. 4.

Utorok po
2. veľkonočnej nedeli
Farský 7.00 Za zdravie pre Milanka Tomašáka

Za zdravie pre Branka Tomašáka

Sv. Jozefa 18.00 + Ľubomír Dibdiak (z Vyšného konca)
Streda

6. 4.

Streda po
2. veľkonočnej nedeli
Farský 7.00

 

18.00

Poďakovanie pri 60. výročí Márie

Za zdravie a Bož. požeh. pre Jozefa pri 75. výročí

Poďakovanie pri 25. výročí Márie a Vladimíra

Štvrtok

7. 4.

Sv. Jána Krstiteľa de la Salle, kňaza
Spomienka
Farský 7.00

 

+ Jozef Mundier

+ Emília Laginová

Sv. Jozefa 18.00 + Štefan, Lucia Klimčík a deti
Piatok

8. 4.

Piatok po
2. veľkonočnej nedeli
Farský 7.00

18.00

+ Ján Petrek – 30. dňová

+ Mária Večerková, rodičia a súrodenci

DSS 9.00 + Otília Lauková
Sobota

9. 4.

Sobota po
2. veľkonočnej nedeli
Farský 7.00

 

+ Ľudmila a Serafín Majchrák a rodičia

+ Ján a Helena Štepančík

Sv. Jozefa 7.00 + Janka Kondelová
Nedeľa

10. 4.

3. veľkonočná nedeľa Farský 8.00

10.30

Za veriacich

Za zdravie a požehnanie pri 80. výročí Apolónie

Sv. Jozefa 7.00

9.30

18.00

Za Božie požehnanie členov ruže sv. Jozefa

Za zdravie a požehnanie pre Danutu s rodinou

Za zdravie a požehnanie rodiny Karola

Spovedanie počas týždňa vždy pol hodiny pred každou sv. omšou.
Upratovanie kostola: Farský kostol č.d. 89 – 110; Kostol sv. Jozefa  č.d. 111 – 125,  v sobotu ráno po omšiach.

Na kostol venovali: Z upratovania – 40 €. Pán Boh zaplať!
Dnes popoludní o 14.00 hod. bude miništrantské stretnutie vo farskom kostole.

KBS na svojom zasadaní dňa 1.3.2016 vyhlásila celoslovenskú zbierku na pomoc prenasledovaným kresťanom. Dnes sa vo všetkých kostoloch  v Spišskej diecéze uskutoční zbierka na pomoc prenasledovaným kresťanom. Za milodary Pán Boh zaplať!

Každý, kto si dnes v kostole uctí obraz Božieho milosrdenstva a pomodlí sa Otče náš a Verím, pridá nábožný vzdych Milosrdný Ježišu dôverujem ti, pri splnení obvyklých podmienok získava úplné odpustky.

Stretnutie rodičov prvoprijímajúcich detí bude v nedeľu po rannej sv. omši o 8.00 hod. vo Farskom kostole.

Pozývame všetky deti na jarné tvorivé dielne, v nedeľu 10.4.2016 o 14:00 do starého kultúrneho domu.
Ponúkame vám pamätné vyobrazenie nášho farského kostola v Roku milosrdenstva v cene 7 €. Zakúpiť sa dá v sakristii.

Dekanát Zákamenné organizuje v Roku Milosrdenstva púť do Svätyne Božieho milosrdenstva v Smižanoch, v sobotu 16. 4. 2016. Prihlásiť sa môžete v sakristii. Odchod autobusu bude o 11.00 hod. z parkoviska pred OÚ. Celý program je na výveske.

V septembri od 11. – 18. 9. sa po 22 rokoch (1994-2016) v našej farnosti uskutočnia týždňové MISIE pod vedením pátrov minoritov. Prosím vás o náležitú prípravu na tieto požehnané dni. Upravte si čas práce a dovoleniek tak, aby ste sa všetci mohli zúčastniť. V mene Ježiša Krista prosím každú rodinu, každého farníka: Neodmietnite toto pozvanie!

Po uplynutí 5 rokov nás čakajú voľby do Hospodárskej rady farnosti. Uskutočnia sa v nedeľu 24. apríla 2016. HRF tvoria volení a menovaní členovia, ktorých počet a menovanie určuje farár. Na budúcu nedeľu vymenujem členov Volebnej komisie a predstavím kandidátov do HRF. Stanovy HRF si prečítajte na výveske a našej webovej stránke.

Úprimne ďakujem za pokojné a dôstojné prežitie veľkonočných sviatkov. Osobitne kňazom, veriacim, ktorí zdobili kostoly, kostolníčkam, organistom a všetkým spevákom, mládežníckemu zboru, lektorom, miništrantom, posluhujúcim a rozdávateľom sv. prijímania za ochotu a poriadok pri službách. Nech vás radosť zo služby Zmŕtvychvstalému neustále sprevádza!

Zoznam priložených súborov