Farské oznamy – 13. týždeň

Farské oznamy – 13. týždeň

Farské oznamy

13. týždeň – od 28. 3. do 3. 4. 2016

Deň Liturgická spomienka Kostol Čas Úmysel
Pondelok

28. 3.

Veľkonočný pondelok Farský 8.00

10.30

+ Serafín, Margita a Emil Kolenčík

Za zdravie a Bož. požehnanie matky s dcérou

Sv. Jozefa 7.00

9.30

+ Štefan a Anastázia Jurkuľák

+ Stanislav Balún

Utorok

29. 3.

Veľkonočný utorok Farský 7.00 + Ján a Viktória Gruchala
Sv. Jozefa 18.00 + Helena a Florián Majchrák
Streda

30. 3.

Veľkonočná streda Farský 7.00

18.00

+ Mária, Ľudovít Navrátil a rodičia

Na poďakovanie pri 60. výročí Jozefa

Štvrtok

31. 3.

Veľkonočný štvrtok Farský 7.00

 

+ Anton, Mária a Václav Florek

+ Rozália, Václav a Kamil Michalica

Sv. Jozefa 18.00 Za zdravie a Bož. pomoc pre Boženu Koleňovú
Piatok

1. 4.

Veľkonočný piatok Farský 7.00

18.00

+ Štefan a Margita Bajčičák

+ Martin, Anna Sivčák a rodičia

Sv. Jozefa 9.00 + Jozef, Martin, Ľudmila, Celestín Florek a rodič.
Sobota

2. 4.

Veľkonočná sobota Farský 7.00

 

+ Albín Bernaťák (1.výročie)

+ Florián a Apolónia Majchrák

Sv. Jozefa 7.00 + František a Jozefína Srogončík
Nedeľa

3. 4.

2. veľkonočná nedeľa
Božieho milosrdenstva
Farský 8.00

10.30

Za zdravie a Božiu pomoc pre rod. Michalicovú

Za veriacich

Sv. Jozefa 7.00

9.30

18.00

Za Božiu pomoc a ochranu pri výročí

Za zdravie a Božiu ochranu pre rod. Rončákovú

Za zdravie a Božie požehnanie pre rod. Jozefa

Spovedanie počas týždňa vždy pol hodiny pred každou sv. omšou.

Upratovanie kostola: Farský kostol č.d. 56 – 71; Kostol sv. Jozefa  č.d. 72 – 88,  v sobotu ráno po omšiach.
Na kostol venovali: Z upratovania – 60 €, Bohuznáma – 50 €. Pán Boh zaplať!
V tomto týždni je prvý piatok. Keďže sme po veľkonočnej sviatosti zmierenia, spovedať budeme iba pol hod. pred omšou. Aj k chorým pôjdeme iba na požiadanie v nevyhnutných prípadoch.

Vo veľkonočný pondelok budú omše ako v nedeľu okrem večernej omše.

Od utorka sa mení čas večerných svätých omší na letné obdobie. Cez týždeň budú bývať o 18.00 hod.

Nácvik detí na 1. sv. prijímanie bude v piatok 1. apríla na 5. vyučovacej hodine vo Farskom kostole.

V sobotu 2. 4.  sa uskutoční Diecézne stretnutie mládeže v Smižanoch. Srdečne pozývame!

Na Druhú veľkonočnú nedeľu – Nedeľu Božieho milosrdenstva sa koná tradičná púť do Diecéznej svätyne Božieho milosrdenstva v Smižanoch. Bližšie informácie na výveske.

V mene Farskej charity Zákamenné úprimne ďakujeme všetkým darcom za milodary na zbierku „Hladným daj jesť a smädným napiť“. Zbierka bola úspešná a osožná. Tvorcom tejto myšlienky aj pracovníkom charity Pán Boh zaplať!

Zoznam priložených súborov