Čo počuje

Čo počuje

Prišiel a prichádza k nám Pánov Duch, Duch pravdy. Jeho poslaním je uviesť nás do plnej pravdy.  Duch Svätý túto, pravdu ktorú počuje ako dialóg Najsvätejšej Trojice, hovorí celému stvorenstvu.

Šepká ju do srdca každého človeka. Je to pravda o láske. Si milovaným stvorením Boha. Svoj život  naplníš ak budeš milovať, lebo Boh je láska a jeho láska sa prejavila k nám v tom, že Boží Syn sa stal človekom.

Šepká ju do srdca svätopiscov. Je to pravda o spoločenstve. Kto zachováva moje prikázania, prídeme k nemu a urobíme si uňho príbytok.

Šepká ju do srdca Cirkvi. Je to pravda o živote. Ježiš žije vo svoje Cirkvi a hovorí: mojou radosťou je bývať s ľuďmi.

Čo počujeme, čo  nám hovorí Pánov Duch, hovorme ľuďom, národom celého sveta.

Boh nás stvoril ako svoje deti, preto sa môžeme hrať pred tvárou svojho Otca.