CHLEBY PREMIEŇAŤ NA KAMENE

CHLEBY PREMIEŇAŤ NA KAMENE

Miesto pokušenia môže byť na rozličných miestach.

Pre Adama a Evu je to raj. Tam za nimi pokušiteľ, aby ponúkal, sľuboval. Pre židov je to púšť. Pri 40-ročnom putovaní sú pokúšaní a aj sami pokúšajú. Ježiš po krste od Jána, vedený Duchom, prichádza na púšť a diabol ho pokúša: „Povedz tomuto kameňu, aby sa stal chlebom. Dám ti všetku moc kráľovstiev sveta, ak sa mi budeš klaňať. Vrhni sa dolu, anjelom dá príkaz, aby ťa chránili.

Keď diabol skončil všetko pokúšanie, na čas od neho odišiel. Diabol odišiel, ale aj sa vracia. Pokúša Ježiša na kríži: „Zostúp z kríža.“ Dnes ho pokúša v jeho tajomnom tele Cirkvi: premieňať chleby na kamene; mať živobytie, blahobyt z výroby zbraní (kameňov). Keby to tak nebolo, už je dávno po vojnách sveta. Pluhy sa prekúvajú na meče, zvony na kanóny. Pokloniť sa hocijakému diabolstvu za moc a slávu. Nevadí, že to nie je pravdivé ani dobré, ale akú to dáva moc. Preto sa prezliekajú kabáty i tričká.

Aké je to len moderné dávať to, čo sa páči.

Patrí pokušenie k životu? Aj Kristus bol pokúšaný. Ak vidíš, že bol pokúšaný, nezabudni si povšimnúť, že v pokušení obstál.