Byť človekom je možné

Byť človekom je možné

Po katastrofách, ktoré v hojnej miere od pradávna navštevujú ľudstvo, je dôležité, aby sa obnovil život, v čo najväčšej miere, tak, aby bol ľudským a dôstojným človeka.

Po zničujúcich vojnách, najmä v tomto modernom svete, treba obnoviť dodávky vody, elektriny a tepla: aby bola práca a ľudia mali aspoň základne potraviny; deti chodili do školy, fungovalo  zdravotníctvo a aby bol poriadok a právny stav v spoločnosti. Ak chýbajú tieto veci je ťažké žiť ako človek.

Po katastrofách dedičného hriechu, potopy sveta, zničujúcich vojnách, otroctve, treba obnoviť dôstojný život človeka, preto prichádza k  ľuďom na Sinaji Boh a hovorí otcom: „Nezabiješ! Nescudzoložíš! Nebudeš krivo prisahať!“

Toto je základná úroveň,  na ktorej je latka ľudskej dôstojnosti. Ježiš túto úroveň neruší, ale ju napĺňa dokonalosťou evanjelia. Latka je postavená vysoko, to preto, aby bola vysoká úroveň života človeka. Mnohí však prekrúcajú túto úroveň a podliezajú ju.

„Nezabiješ“ sa v našej spoločnosti, v posledných týždňoch navrhuje podliezť, nevyhnutnosťou vojny. Vojnou riešime problémy sveta. A predsa chceme žiť v mieri.

„Nescudzoložíš“ sa podlieza sexuálnou výchovou už u malých detí. A predsa chceme, aby sme si v manželstve boli verní a deti mali obidvoch rodičov.

„Nebudeš krivo prisahať“ sa podlieza šikovnosťou v klamaní. Ako ťažko sa žije, keď nieto pravdy na svete.

Dosiahnuť evanjeliovú úroveň  v ľudskom živote nie je ľahké, ale už Sirachovec nám hovorí:

„Ak chceš, môžeš plniť prikázania; je v tvojej moci zostať verným.“

Zoznam priložených súborov