BRÁNA DO NEBA

BRÁNA DO NEBA /NEBESKÁ/ (IANUA CAELI)

Vo Svätom Písme často nachádzame sym­bol brány, dverí. Dvere sú v každom prípade veľmi známym symbolom. Môžu nám otvoriť prístup do neznámeho sveta, môžu nám ho však i zahatať. Môžu stáť pohostinne otvore­né pre každého, kto chce vstúpiť, ale dokonca i v tomto prípade sa môže stať, že človek „prechádza povedľa dverí“, lebo nechce vidieť skutočnosť, ktorá sa za nimi skrýva. Ježiš sa sám nazýva dverami k ovečkám a hovorí: „Každý, kto vojde cezo mňa, bude spasený; bude vchádzať i vychádzať a nájde pastvu.“ (Jn 10,7-9)

Každý, kto chce byť blažený, musí prejsť cez Neho. Ježiš Kristus, náš Vykupiteľ, je vždy otvorená Božia brána, ale tiež jediná brá­na. Kto zaklope, otvorí sa mu a prijmú ho ako hosťa s kráľovskou pohostinnosťou. Preto nad vchodmi veľkých francúzskych katedrál je Kristus znázornený ako dvere k ovečkám.

Cirkev však vzýva i svätú Pannu ako „Bránu nebeskú“. Robí tak v Loretánskych litániách, ale tiež vždy v pôstnom čase, keď sa modlí ma­riánsku antifónu Ave Regina caeli, kde sa hovorí: „Zdravas’, Kráľovná nebeská, zdravas’, Pani ty anjelská, koreň Jessov, nebies brána, ty si svetu Svetlo dala.“

Alebo v adventnej antifóne Alma Redemptoris Mater: „Slávna Matka Spasiteľa, hviezda morská putujúcich, brána nebies otvorená, buď pomocou padajúcich!“

Mária je skutočne „brána“, skrze ňu prišiel na svet Kristus, Boží Syn. A ona tiež neprestajne privádza deti do Bo­žieho kráľovstva. Cez túto bránu prišlo k nám na svet Božie Slovo a cez ňu prichádzame my, „vyhnaní synovia Evy“ — ale prostredníctvom Božej zmluvy tiež „synovia a dcéry Márie“ —  späť k Božiemu Slovu, nášmu vzkriesenému a oslávenému Kristovi. Večné Slovo Otcovo, Ježiš Kristus, náš Pán je a zostáva dverami pre ovečky, ale on si želá, aby všetky ovečky pre­chádzali tiež bránou, ktorou je jeho svätá Matka, ako sprostredkovateľka všetkých mi­lostí, ako žena, ktorá stála pod krížom, dosta­la od Boha toto vyznamenanie.

V Zjavení sv. Jána čítame: „Blahoslavení, ktorí si vypierajú rúcha: budú mať moc nad stromom života a budú môcť vstúpiť bránami do Mesta.“ (Zjv 22, 14)

 

Zoznam priložených súborov