ARCHA ZMLUVY – FOEDERIS ARCA

ARCHA ZMLUVY – FOEDERIS ARCA

Archa úmluvy bola truhlica z cenného akáciového dreva, vnútri a zvonku vykladaná čistým zlatom a dookola ozdobená listovými ornamentami. Obsahovala tabule Zákona a tiež krčah s mannou a Áronovu palicu, ktorá raz bola zakvitla. Táto archa bola symbolom Zmluvy, ktorú uzavrel Boh s vyvoleným národom. Považovali ju za trón Boží, z ktorého Boh kedysi hovoril k svojmu ľudu.

Niekedy na nej ukázal svoju vznešenosť vo svietiacom oblaku nad ňou, a preto ju volali tiež Božou archou. Izraeliti si ctili tento predmet ako cenný klenot a na Boží príkaz ju postavili do svätyne, najprv do tabernákulovho stanu, neskôr do chrámu. Pri zrúcaní prvého chrámu Chaldejčanmi preniesol prorok Izaiáš túto archu do jaskyne na vrchu Nebo, ale neskoršie sa stratila a nikdy viac ju nenašli. Izrael stratil takto navždy symbol Božej prítomnosti! (2 Mak 2, 4; Jer 3, 16).

Cirkev už od pradávna porovnávala svätú Pannu s touto archou a oslovovala ju „Archa zmluvy”, ako Božiu archu Nového zákona. Zaiste tu zavážila myšlienka, že Máriu, ktorú nazývame tiež Stolicou múdrosti, môžeme vzývať invokáciou „Trón Boží”, čo je to isté ako archa Zmluvy, na ktorej medzi cherubmi trónil sám Boh. Mária je živým symbolom a znamením Božej zmluvy s padlým ľudstvom práve tak, ako ním bola archa Starého zákona.

Keď Boh po hriechu vyhlasuje trest, dáva zároveň prísľub, že opäť ustanoví priateľstvo medzi Bohom a človekom, keď hadovi hovorí: „Nepriateľstvo ustanovujem medzi tebou a ženou.” Toto prvé prisľúbenie, prvé radostné posolstvo, ako sa už od pradávna nazýva, poukazuje na túto zázračnú ženu, čo sa pridala na stranu Boha proti silám temná a zároveň sa ujala ľudstva. Podobne ako starozákonná archa zmluvy je aj ona pre nás stálym znamením zmluvy. Je pre nás jasným symbolom Božieho priateľstva. Kto sa od Márie oddelí, stojí opustený ako starý židovský národ, ktorý mal prázdny chrám, keď sa mu archa zmluvy navždy stratila.

Pridajme sa s radostným srdcom k modlitbe východnej cirkvi:

„Zdrav buď, príbytok Boha a Slova. — Buď pozdravený, Svätý, väčší ako svätyňa. — Buď pozdravená, Archa úmluvy, pozlátená Duchom. — Buď pozdravená, nevyčerpateľná Klenotnica života.”