Attachment: Nedela-Katolickej-univerzity-2024-List-rektora