95 rokov od vysviacky biskupa Jána

95 rokov od vysviacky biskupa Jána

Dňa 13. februára 2016 si pripomenieme 95 rokov od biskupskej vysviacky Božieho sluhu biskupa Jána Vojtaššáka.

Z vďačnosti za dar biskupa Jána a za všetko, čo urobil pre spišskú diecézu spoločne v Zákamennom poďakujeme slávnostnou svätou omšou, ktorej bude predsedať spišský diecézny biskup Mons. Štefan Sečka za účasti kňazov spišskej diecézy. Kázať bude ThDr. Gabriel Brenza, fárar v Selciach a člen Komisie historikov v procese blahorečenia.

Dňa 27. februára 2016 v Katedrále sv. Martina v spišskej Kapitule si pripomenieme 95 rokov od prevzatia úradu spišského biskupa Jánom Vojtaššákom. Slávnostnú sv. omšu so začiatkom o 10.00 hod. bude celebrovať spišský diecézny biskup Mons. Štefan Sečka. Kázeň prednesie HEDr. Ľuboslav Hromják, PhD., cirkevný historik.

Viac o biskupovi Jánovi na www.biskup-jan.sk.