95 rokov od biskupskej vysviacky prvých slovenských biskupov

95 rokov od biskupskej vysviacky prvých slovenských biskupov

Milovaní bratia a sestry!

V tomto roku vo februári si pripomíname 95 rokov od biskupskej vysviacky prvých slovenských biskupov: Karola Kmeťka pre Nitru, Mariána Blahu pre Banskú Bystricu a Jána Vojtaššáka pre spišskú diecézu. Spišská diecéza dostala v osobe otca biskupa Jána Vojtaššáka veľký dar, za ktorý chceme Bohu ďakovať.

Všetkých pozývame na najbližšie slávnosti:

13. februára 2016 – Zákamenné95. výročie biskupskej vysviacky Božieho sluhu biskupa Jána Vojtaššáka

14.30 – modlitba posvätného ruženca
15.00 – svätá omša
Po svätej omši – modlitba pri hrobe

27. februára 2016 – Spišská Kapitula95 rokov od prevzatia správy Spišskej diecézy otcom biskupom Jánom

10.00 – krížová cesta s myšlienkami otca biskupa Jána
10.30 – svätá omša
11.30 – prehliadka biskupského úradu

Tešíme sa na stretnutie s vami.