Pôstna duchovná obnova

Pôstna duchovná obnova

Pôstna duchovná obnova

v Kostole sv. Jozefa v Zákamennom
s o. Mikulášom Tressom, CSsR
3. – 6. marec 2016

3. 3. – štvrtok
Sv. omša o 17,30 hod. – Obrátenie ako znak milosrdenstva
Stretnutie s vdovcami a vdovami (katechéza)

4. 3. – piatok
Sv. omša o 17,30 hod. – Modlitba a pôst ako cesta k milosrdenstvu
Stretnutie s manželmi (katechéza)

5. 3. – sobota
10,00 hod. – Stretnutie pre mládež (katechéza)

16,30 hod. – Stretnutie pre deti (katechéza)
Sv. omša o 17,30 hod. – Uzdravenie ako ovocie milosrdenstva
Modlitba za vnútorné a telesné uzdravenie pred Eucharistiou

6. 3. – nedeľa
Sv. omša o 9,30 hod.
Almužna ako milosrdná láska


Otec Mikuláš Tressa, pôsobí ako rehoľník v Starej Ľubovni. Rodák z Bardejova začínal ako kaplán, neskôr sa pod vplyvom vážnych životných okolností vydal na cestu misionára.

 

Zoznam priložených súborov