Farské oznamy – 5. týždeň 2016

Farské oznamy – 5. týždeň 2016

Farské oznamy

5. týždeň – od 1. do 7. 2. 2016

Deň Liturgická spomienka Kostol Čas Úmysel
Pondelok

1. 2.

Pondelok 4. týždňa Farský 7.00

 

17.30

+ Ján a Terézia Kresťaň

+ Mária, Ľudovít Navrátil a rodičia, +Vasil Barnovský

+ Emil Durčák

Utorok

2. 2.

Obetovanie Pána Sviatok Farský 7.00

 

+ Marta a Ludvik Tisoň

+ Vendelín Florek

Sv. Jozefa 17.30 + Mária, Margita, Vendelín Kubizna a deti
Streda

3. 2.

Sv. Blažeja,
biskupa a mučeníka
Ľub. spomienka
Farský 7.00

 

17.30

+ Anton Hladek

+ František Serdel

+ Pavol, Júlia, Vdp. Štefan Vojtaššák

Štvrtok

4. 2.

Štvrtok 4. týždňa Farský 7.00

 

+ Martin, Helena a Vladimír

+ Helena a Vavrín Sumihora

Sv. Jozefa 17.30 + Alojz Janeta ml. a starí rodičia
Piatok

5. 2.

Sv. Agáty,
panny a mučenice
Spomienka
Farský 7.00

17.30

+ Ján a Paulína Plaskúr a rodičia

Na poďakovanie a požeh. pri 40. výročí Antona

Sv. Jozefa 9.00 + Štefan, Margita Záň a rodičia
Sobota

6. 2.

Sv. Pavla Mikiho a spoloč., mučeníkov
Spomienka
Farský 7.00

 

+ Pavol Florek

+ Kamil Révaj

Sv. Jozefa 7.00 + Vendelín a Mária Žatkuliak
Nedeľa

7. 2.

5. nedeľa
v Cezročnom období
Farský 8.00

10.30

+ Kamil Gonšor a rodičia

Za veriacich

Sv. Jozefa 7.00

9.30

18.00

Na poďak. pri 78. výročí Kamila Sochuľáka

Za požeh. rodiny Viktora a Boženy Florkových

Na poďak. pri 25. výročí Petra a Jozefíny Čič

Upratovanie kostola: Farský kostol č.d. 1218 – 1233; Kostol sv. Jozefa č.d. 1234 – 1248, v sobotu po rannej omši.
Na kostol venovali: z upratovania – 35 €. Pán Boh zaplať!

V tomto týždni je prvý piatok. Spovedať budeme každý deň pol hodiny pred rannou sv. omšou a hodinu pred večernou omšou okrem pondelka. V piatok v kostole sv. Jozefa od 8.00 hod. K chorým pôjdeme v utorok – Poriečie a Vyšný koniec, v stredu – Oravice od 9.00 hod.

Do lektorskej služby pozývame nových dospelých členov. Prosíme o uvážené a zároveň nebojácne rozhodnutie najmä mužov, ktorí majú dôstojný a zrozumiteľný prednes slova a chcú takto slúžiť Bohu a farnosti. Lektorský kurz bude 20. februára 2016 o 18.00 hod. na fare.

Pozývame všetkých koledníkov Dobrej noviny na „pokolednícke“ stretnutie s posedením pri peknej filmovej rozprávke – s chutným pohostením. Akcia sa koná teraz v nedeľu 31. 1. 2016 o 14 hod. v starom kultúrnom dome.  Tešia sa na vás animátori eRka.

Pozývame manželov a snúbencov pripomenúť si, podporiť a obnoviť to vzácne, čím je pre každého z nás manželstvo. Pripravili sme v spolupráci a s podporou Obecného úradu v Zákamennom v rámci Národného týždňa manželstva duchovný aj kultúrny program v dvoch termínoch.
Začneme v stredu 3. 2. sv. omšou o 17.30 hod. a po nej bude prednáška manželov Jozefa a Simony Predáčovcov s názvom KATOLÍCKE MANŽELSTVO PODĽA BOŽIEHO PLÁNU.
V sobotu 6. 2. bude sv. omša o 17.00 hod. a po nej o 18.30 hod. v Starom kultúrnom dome prednáška Richarda Vašečku s názvom RECEPT NA ŠŤASTNÉ MANŽELSTVO. Po prednáške sa bude premietať hodnotný film s rodinnou tematikou. Prosíme príbuzných alebo priateľov o službu lásky pre našich manželov, ktorí majú malé deti, aby sa mohli všetci zúčastniť. Snúbenci budú mať účasť na programe zarátanú ako predmanželskú náuku.

Na výveske si môžete pozrieť Príhovor rektora Katolíckej univerzity na Nedeľu Katolíckej univerzity 31. januára 2016.

Ponúkame vám obrázky s pravidlami získania odpustkov v Roku milosrdenstva a bl. Sestry Zdenky z príležitosti 100. výročia jej narodenia. Taktiež minoritské kalendáre. Sú zadarmo vzadu na stolíku.

Zoznam priložených súborov