Farské oznamy – 4. týždeň 2016

Farské oznamy – 4. týždeň 2016

Farské oznamy

4. týždeň – od 25. 1. do 31. 1. 2016

Deň Liturgická spomienka Kostol Čas Úmysel
Pondelok

25. 1.

Obrátenie sv. Pavla, apoštola, Sviatok Farský 7.00

17.30

+ Florián, Margita, Kristína Hrčkuliak

+ Štefan Klimčík

Utorok

26. 1.

Sv. Timoteja a Títa, biskupov, Spomienka Farský 7.00 + Jozef a Otília Lučivňák a rodičia
Sv. Jozefa 17.30 Poďakovanie pri 25. výročí manž. Florkových
Streda

27. 1.

Streda 3. týždňa Farský 7.00

17.30

+ Kamil, Milan, Anton Florek

Za Božie požehnanie rod. Pavla Zvonára a detí

Štvrtok

28. 1.

Sv. Tomáša Akvinského,kňaza a uč. Cirkvi, Spomienka Farský 7.00 + Ondrej Večerka a rodičia
Sv. Jozefa 17.30 Za zdravie a Božiu pomoc pre Michala
Piatok

29. 1.

Piatok 3. týždňa Farský 7.00

17.30

+ Serafín Balún

+ Agneša Rončáková

DSS 9.00 Za duše v očistci
Sobota

30. 1.

Sobota 3. týždňa Farský 7.00

 

Poďakovanie pri 30. výročí Ľubomíra a Marty

Za Božiu pomoc a ochranu pre deti

Sv. Jozefa 7.00 + Alojz, Apolónia, Ondrej Janeta a rodičia

+ Emília a Ľudovít Kovaľ

Nedeľa

31. 1.

4. nedeľa
v Cezročnom období
Farský 8.00

10.30

+ Emil Kovaľ (č. 1292)

Poďakovanie pri 60. výročí Dušana

Sv. Jozefa 7.00

9.30

18.00

+ Ondrej, Jozefína a Štefan Boškaj

+ Martin, Kristína a synovia Laššákoví

Za veriacich

Spovedanie počas týždňa vždy pol hodiny pred každou sv. omšou.

Upratovanie kostola: Farský kostol č.d. 1183 – 1198; Kostol sv. Jozefa č.d. 1200 – 1216, v sobotu po rannej omši.

Na kostol venovali: z upratovania – 25 €. Pán Boh zaplať!

V piatok, sobotu a nedeľu sa uskutoční Trojdnie modlitieb matiek. Vo Farskom kostole v piatok o 16.30 hod. a v nedeľu o 15.00 hod. V Kostole sv. Jozefa v sobotu o 16.00 hod.

Do lektorskej služby pozývame nových dospelých členov. Súčasných lektorov prosíme o vytrvalosť a zodpovednosť. Ohlasovanie Božieho slova je najdôležitejšou časťou evanjelizácie. Prosíme o uvážené a zároveň nebojácne rozhodnutie najmä mužov, ktorí majú dôstojný a zrozumiteľný prednes slova a chcú takto slúžiť Bohu a farnosti. Lektorský kurz bude 6. februára 2016.

Od 25. do 29. januára sa farár Cyril Hamrák zúčastní duchovných cvičení pre kňazov. Vo všetkých pastoračných záležitostiach ho zastúpi kaplán Marcel Bača.

Na výveske sú oznamy a pozvania z Oravského centra pre mládež a od Saleziánov z Námestova, ktorí pripravili pestrý duchovný program a divadelné predstavenie O milosrdenstve niektorých svätcov v nedeľu 31. januára. Viac informácií nájdete na plagátoch.

Pozývame manželov a snúbencov pripomenúť si, podporiť a obnoviť to vzácne, čím je pre každého z nás manželstvo. Pripravili sme v rámci Národného týždňa manželstva duchovný aj kultúrny program v dvoch termínoch. Začneme v stredu 3. 2. sv. omšou o 17.30 hod. a po nej bude prednáška manželov Jozefa a Simony Predáčovcov s názvom KATOLÍCKE MANŽELSTVO PODĽA BOŽIEHO PLÁNU. V sobotu 6. 2. bude sv. omša o 17.00 hod. a po nej o 18.30 hod. v Starom kultúrnom dome prednáška Richarda Vašečku s názvom RECEPT NA ŠŤASTNÉ MANŽELSTVO. Po prednáške sa bude premietať hodnotný film s rodinnou tematikou. Prosíme príbuzných alebo priateľov o službu lásky pre našich manželov, ktorí majú malé deti, aby sa mohli všetci zúčastniť. Snúbenci budú mať účasť na programe zarátanú ako predmanželskú náuku.

Zoznam priložených súborov