21. ročník Dobrej noviny

21. ročník Dobrej noviny

Téma 21. ročníka Dobrej noviny „Maji ya Maisha“ – „Voda života“ umožnila koledníkom pri ich stretnutiach v skupinách nazrieť na problematiku vody či klimatické zmeny a ich vplyv na život ľudí v mnohých krajinách. Kvôli týmto zmenám, ktoré my až tak nepociťujeme, mnoho ľudí, najmä v rozvojových krajinách, prichádza o pitnú vodu a pravidelné dažde. Na druhej strane sú tu nebezpečenstvá záplav, ktoré ničia obydlia a úrodu ľudí. Animátori deťom cez rôzne aktivity  priblížili slová pápeža Františka o potrebe otvoriť sa novej kultúre, ktorá  uznáva krásu a hodnotu „menej“. V konzumnom spôsobe života je prijať takýto štýl pre mnohých ťažké. Je však potrebné učiť  sa ohľaduplnosti, láske a férovosti voči ostatným.

Koledníci z našej farnosti sa už desiaty rok pridali k desaťtisícom dobrovoľníkov – deťom a mladým, ktorí preukazujú ochotu vzdať sa svojho pohodlia. Neváhali sa stať poslami radostnej zvesti v navštívených rodinách. Ich úsilie spolu so štedrosťou darcov vo verejnej zbierke Dobrej noviny umožní podporiť rozvojové projekty, vytvárajúce podmienky na dôstojný život ľudí, rodín a komunít v krajinách subsaharskej Afriky. Ťažiskový projekt je zameraný na získavanie zdrojov pitnej vody, jej úpravu, kopanie nových studní pre ľudí žijúcich v Afrike.

Vďaka patrí predovšetkým Bohu za jeho ochranu, požehnanie. Ďakujem všetkým, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom podieľali na realizácií koledovania Dobrej noviny v našej farnosti.

ZO DN – za farnosť BaV

Na stiahnutie