Pristúpiť s plačom

Pristúpiť s plačom

Čoho všetkého je človek schopný. Toho najlepšieho i toho najhoršieho. Prekvapí láskou i nenávisťou. Prekvapí druhých i sám seba. Prekvapenie ho hlboko zasiahne v jeho vnútri. A potom nohy dostanú krídla a beží vykričať celému svetu svoje HEUREKA; alebo sa beží skryť, Adam v raji. Kain po vražde, Judáš po zrade.

Čo však potom? Ako ďalej? Keď prekvapenie pominie. Tam kde prekvapenie spôsobilo dobro, je spoločenstvo, začína sa nebo.  Tam kde prekvapenie spôsobilo zlo je samota, začína sa peklo.

Žena hriešnica má už dosť utekania, samoty. Pred sebou neutečieš. Preto sa vydáva opačným smerom. Prichádza k  Bohu i k ľuďom. Prichádza s alabastrovou nádobou, no najmä s plačom k Ježišovým nohám.

Boh ju prijme? Áno prijíma ju a odpúšťa.

Ľudia ju príjmu? Šimon jej nezabránil vstúpiť do svojho domu. Ale prijal ju a odpustil jej?