MATKA NEPORUŠENÁ A NEPOŠKVRNENÁ

MATKA NEPORUŠENÁ A NEPOŠKVRNENÁ

MATER INVIOLATA ET INTEMERATA

Obe tieto vzývania úzko spolu súvisia, preto ich podávame spoločne. Týmito slovami sme si zvykli oslovovať Máriu a často nás ani nenapadne zamyslieť sa nad ich významom.
Prvé vzývanie vzniklo ako reakcia na tvrdenie istého starého bludu, v ktorom sa tvrdilo, že Máriino panenstvo bolo pri pôrode porušené, že Mária síce počala Ježiša zázračným spôsobom, ale pri pôrode stratila svoje telesné panenstvo.

Proti tomuto učeniu zaujala Cirkev svoje stanovisko, a veriaci začali Máriu nazývať „Neporušenou”. Iná heréza sa pokúšala „zneuctiť” meno Márie tvrdením, že po pôrode Ježiša mala Mária s Jozefom ešte viacero detí, tzv. bratov a sestry Pána. Latinské slovo pre „zneuctenie” alebo „poškvrnenie” je „temerare“, a pretože veriaci ľud nestrpel, aby Máriino panenstvo alebo materstvo bolo poškvrnené, nazval ju „intemerata — bezúhonná“ alebo „nepoškvrnená“. Toto vzývanie je hlavne výzvou k nactiutŕhačom, pretože veriaci, ktorý ho vysloví, akoby hovoril: „Len hádžte špinu, Božiu Matku to nezasiahne!“

O tomto spore sa možno veľa dočítať u cirkevných Otcov, ktorí tieto články viery bránili. Aj liturgické modlitby o tom svedčia, pretože nazývajú Máriu „nepoškvrnenou“. Vo Vianočnom období napríklad spievame: „Po pôrode, Panna, ostala si nepoškvrnenou“ (pozri slovenskú adventnú pieseň „Tys’, Panna, plná milosti“).

V cirkevnom umení sa tiež ohlasuje a zobrazuje Máriino neporušené panenstvo. Na niektorých ikonách sa Mária zobrazuje v tmavom plášti, tzv. maphorione, ktorý jej ako závoj splýva od hlavy dole. Na tomto plášti sú upevnené tri hviezdy, jedna na hlave a po jednej na pleciach. Tieto tri hviezdy predstavujú Máriino panenstvo pri počatí, pri pôrode a po pôrode.

Veriaci vyslovujú s osobitnou úctou invokácie „Matka neporušená“, „Matka nepoškvrnená“ najmä vo Vianočnom období.