Farské oznamy 49. týždeň

Farské oznamy 49. týždeň

Farské oznamy
49. týždeň – od 5. 12. do 11. 12. 2016

Deň Liturgická spomienka Kostol Čas Úmysel
Pondelok

5. 12.

Pondelok po
2. adventnej nedeli
Farský 6.30

 

17.30

+ Paulína a Jozef Rončák

+ Helena, Sebastián a syn Jozef Vojtaššák

+ Stanislav Večerek a rodičia

Utorok

6. 12.

Sv. Mikuláša
Ľub. spomienka
Farský 6.30

 

+ Paulína Teľuchová

+ Emil Rončák

Sv. Jozefa 17.30 + Ondrej Paríšek a Iveta Stroková
Streda

7. 12.

Sv. Ambróza, biskupa a uč. Cirkvi
Spomienka
Farský 13.30

17.30

Za Božie požehnanie pre ujka Zvonára

+ Dušan Sekeráš

Sv. Jozefa 6.30 Za + z rod. Telúchovej a Sivčákovej
Štvrtok

8. 12.

Nepoškvrnené počatie Panny Márie
Slávnosť
Farský 6.30

11.45

Za zdravie Jozefa a požehnanie pre jeho rodinu

Za veriacich, žiakov a učiteľov ZŠ

Sv. Jozefa 9.00

17.30

Za všetky matky, ktoré majú postihnuté a choré deti

Za zdravie a požehnanie Emila Kuhajdu

Piatok

9. 12.

Piatok po
2. adventnej nedeli
Farský 6.30

17.30

+ Emil, Kamila Mrekaj a rodičia

+ Vladislav a Jozef Gruchala

DSS 9.00 + Ján a Helena Koleň
Sobota

10. 12.

Sobota po
2. adventnej nedeli
Farský 6.30

 

+ Ľudovít a Mária Buckulčík

+ Ján Lohinský a Terézia Révajová

Sv. Jozefa 6.30 + Viktor Večerek a rodičia
Nedeľa

11. 12.

3. adventná nedeľa Farský 8.00

10.30

Poďakovanie za 40 rokov života Evy Kľuskovej

Za veriacich

Sv. Jozefa 7.00

9.30

18.00

Za zdravie a požehnanie rod. Františka

Za zdravie Serafína a Viktórie

Za obrátenie syna od alkoholu

Spovedanie počas týždňa vždy pol hodiny pred každou sv. omšou.

Upratovanie kostola: Farský kostol č.d. 1421 – 4; Kostol sv. Jozefa  č.d. 6 – 21, v sobotu ráno po omšiach.
Na kostol venovali: z upratovania – 50 €; Bohuznámi – 100 a 200 €. Pán Boh zaplať!
Na charitu sme vyzbierali 2004, 43 €. Úprimné Pán Boh zaplať!

Vo štvrtok je prikázaný sviatok Nepoškvrneného počatia Panny Márie. Sv. omše budú vo farskom kostole – rorátna o 6.30 a 11.45 hod. za účasti žiakov našej základnej školy. Birmovanci si účasťou na tejto omši splnia svoju povinnosť štvrtkovej katechézy. V Kostole sv. Jozefa budú omše o 9.00 a 17.30 hod.

Intenčná kniha je zaplnená. Aby sme predišli dlhej čakacej dobe na odslúženie omší (aj niekoľko mesiacov), úmysly na sväté omše budeme zapisovať až v marci budúceho roku.

Zoznam priložených súborov