Farské oznamy 43. týždeň

Farské oznamy 43. týždeň

Farské oznamy
43. týždeň – od 24. 10. do 30. 10. 2016 

Deň Liturgická spomienka Kostol Čas Úmysel
Pondelok

24. 10.

Pondelok 30. týždňa Farský 7.00

14.30

18.00

Za zdravie a požehnanie manžela

+ Milan Tomčík – pohrebná

+ Štefan Olexa

Utorok

25. 10.

Výročie posviacky Katedrálneho chrámu
sv. Martina z Tours

Sviatok
Farský 7.00

 

+ Paulína, Kristína a Anton Mundier

+ Štefan a Helena Horvát

Sv. Jozefa 18.00 Poďakovanie a požehnanie pri 60. výr. Margity
Streda

26. 10.

Streda 30. týždňa Farský 13.30

18.00

+ Dušan Havrilčák

+ Martin Večerek

Sv. Jozefa 7.00 + Mária Florková
Štvrtok

27. 10.

Štvrtok 30. týždňa Farský 7.00

 

+ Alena Sochuľáková – 30. dňová

+ Alojz a Júlia Florek (pri píle)

Sv. Jozefa 18.00 Za požehnanie dobrodincov
Piatok

28. 10.

Sv. Šimona a Júdu, apoštolov
Sviatok
Farský 7.00

18.00

+ Žofia Janetová – 30. dňová

Za požehnanie Emila Beňuša pri 60. výročí

DSS 9.00 Za požehnanie rod. Jozefa a Marty
Sobota

29. 10.

P. Márie v sobotu
Spomienka
Farský 7.00

 

Poďakovanie pri 50. výročí sobáša Gonšorových

+ Martin a Klementína Polťák

Sv. Jozefa 7.00 + Kamil a Elena Chmeľ
Nedeľa

30. 10.

31. nedeľa
v Cezročnom období
Farský 8.00

10.30

Za veriacich

Za požehnanie dôchodcov zo Zákamenného

Sv. Jozefa 7.00

9.30

18.00

Poďakovanie a pož. pri 80. výročí Paulíny Iglárovej

Za požehnanie rodiny Polťákovej

Za zdravie a požehnanie pre Viktora

Upratovanie kostola: Farský kostol č.d. 1224 – 1237; Kostol sv. Jozefa  č.d. 1238 – 1252, v sobotu ráno po omšiach.
Na kostol venovali: zo svadby novomanželov  Puchelových – 50 €; z upratovania – 30 €; Bohuznámi – 50, 20 € a z krstu Timoteja Kočiša – 70 €. Pán Boh zaplať!

Dnes je zbierka na misie. Za vaše milodary Pán Boh zaplať!
Na faru sme vyzbierali 3654,34 €. Úprimné Pán Boh zaplať!

V tomto týždni budeme spovedať ako na prvý piatok pred Sviatkom všetkých svätých a „dušičkovým“ obdobím, ktoré začína v utorok, 1. novembra. Ráno budeme spovedať pol hodiny a večer hodinu pred sv. omšami, okrem pondelka. Spoveď už platí aj pre „prvopiatkárov“. Vyzývame vás k dobrej sv. spovedi pre získanie odpustkov pre duše v očistci.

Všetky deti pozývame na tradičný Buchtohrab v piatok 28. 10. o 10.00 hod.. Prineste si náradie a dobrú náladu.

V piatok sa v rámci misijného týždňa budeme pred večernou sv. omšou modliť Misijný ruženec a po sv. omši bude Eucharistická adorácia za požehnanie misijného diela Cirkvi. Srdečne pozývame!

V sobotu 29. 20. bude náuka pre snúbencov o komunikácii v manželstve. Začne o 9.00 hod. na fare.

V noci z 29. na 30. októbra sa mení čas, hodiny posúvame o hodinu dozadu.

Pripomínam, že Rok milosrdenstva končí 20. novembra a s ním sa zatvorí aj Brána milosrdenstva v našom farskom kostole. Využite preto posledné dni tohto roku na získanie odpustkov pre seba a duše v očistci.

Oznamujeme mládeži a všetkým mladým duchom, že kto by mal záujem pracovať s Dobrou novinou v Hnutí kresťanských spoločenstiev detí ako vedúci koordinátor, nech sa prihlási na fare. V tomto období nastane obmena vedúceho tohto kresťanského hnutia. Zároveň pozývame do služby aj tých, ktorí sa chcú venovať našim birmovancom.

Zoznam priložených súborov