Farské oznamy 40. týždeň

Farské oznamy 40. týždeň

Farské oznamy
40. týždeň – od 3. 10. do 9. 10. 2016 

Deň Liturgická spomienka Kostol Čas Úmysel
Pondelok

3. 10.

Pondelok 27. týždňa Farský 7.00

 

18.00

+ Cyprián a Viktória Balún

+ František, Margita, František Florek

+ Jaroslav Paleš

Utorok

4. 10.

Sv. Františka Assiského

Spomienka

Farský 7.00

 

+ Kamila Klimčíková  a rodičia

+ Ján, Agneša Večerek a deti

Sv. Jozefa 18.00 + Paulína Fedorová
Streda

5. 10.

Streda 27. týždňa Farský 13.30

18.00

+ Jozef Gruchala

+ Štefan, Júlia, Justína Gonšor

Sv. Jozefa 7.00 + Kamil Florek a syn, Milan a Anton
Štvrtok

6. 10.

Štvrtok 27. týždňa Farský 7.00

 

+ Milan Janoťák – 30. dňová

+ Gabriel a Emília Lučivňák

Sv. Jozefa 18.00 + Elena Beňušová
Piatok

7. 10.

Ružencovej Panny Márie
Spomienka
Farský 7.00

18.00

+ Štefan a Terézia Rončák, + dcéry Justína a Paulína

Poďakovanie pri 25. výročí sobáša Jána a Ivety

Sv. Jozefa 9.00 + Helena, Jozef Serdel a deti
Sobota

8. 10.

Sobota 27. týždňa Farský 7.00

14.00

15.00

Za zdravie a požehnanie rod. Belicajovej

Za novomanželov Martina a Katarínu

Za novomanželov Mateja a Luciu

Sv. Jozefa 7.00 + Jozef, Kristína Janeta a deti
Nedeľa

9. 10.

28. nedeľa
v Cezročnom období
Farský 8.00

10.30

Za zdravie pre Adriána, Dávida a Silviu

Poďakovanie za uzdravenie Štefana

Sv. Jozefa 7.00

9.30

18.00

Za požehnanie Spolku kresťanskej lásky

Za veriacich

Za zdravie a Božie požehnanie v rodinách

Upratovanie kostola: Farský kostol č.d. 1107 – 1124; Kostol sv. Jozefa  č.d. 1125 – 1145, v sobotu ráno po omšiach.
Na kostol venovali: z pohrebu Žofie Janetovej – 100 €; z pohrebu Aleny Sochuľákovej – 50 €; zo svadby novomanželov  Makúchových – 60 €; z upratovania – 20 €; Bohuznámi – 200, 50, 35 a 30 €. Pán Boh zaplať!

Vincentská rodina dnes organizuje 10. ročník zbierky Boj proti hladu. Môžete ju podporiť kúpou medovníkového srdiečka pri východe z kostola.

V tomto týždni je prvý piatok. Spovedať budeme každý deň pol hodiny pred rannou sv. omšou a hodinu pred večernou omšou okrem pondelka. V piatok v kostole sv. Jozefa od 8.00 hod. K chorým pôjdeme v utorok Oravice a Vyšný koniec, v stredu Poriečie od 9.00 hod.

Združenie zázračnej medaily pozýva svojich členov na Duchovné cvičenia v Tichu od 14. – 16. 10. 2016 do Svitu. Celý program je na výveske, prihlásiť sa môžete u pani Palárikovej.

Dozorný výbor Jednoty Zákamenné organizuje 16. 10. 2016 púť do Turzovky. Prihlásiť sa môžete v sakristii obidvoch kostolov.

Ohlášky

  • Sviatosť manželstva chcú prijať Martin Gruchala, syn Miroslava a Zlatice rod. Palešovej, bývajúci v Zákamennom a Katarína Gruchalová, dcéra Jozefa a Oľgy rod. Koleňovej, bývajúca v Zákamennom. Sobáš bude v sobotu 8. 10. o 14.00 hod. vo farskom kostole v Zákamennom.
  • Sviatosť manželstva chcú prijať Matej Lietavec, syn Vladimíra a Emílie rod. Müllerovej, bývajúci v Oravskom Veselom a Lucia Kovaľová, dcéra Antona a Emílie rod. Vranovej, bývajúca v Zákamennom. Sobáš bude v sobotu 8. 10. o 15.00 hod. vo farskom kostole v Zákamennom.

Zoznam priložených súborov