Farské oznamy 38. týždeň

Farské oznamy 38. týždeň

Farské oznamy
38. týždeň – od 19. 9. do 25. 9. 2016

Deň Liturgická spomienka Kostol Čas Úmysel
Pondelok

19. 9.

Pondelok 25. týždňa Farský 7.00

 

18.00

Poďakovanie pri 90. výročí Emílie Rusnákovej

Na poďakovanie a požehnanie pri 80. výročí Cecílie

+ Karol Janík

Utorok

20. 9.

Sv. Ondreja Taegona a Pavla Hasanga a spoloč., mučeníkov

Spomienka

Farský 7.00

15.00

+ Marta Laššáková a rodičia

+ Marta Boškajová – pohrebná

Sv. Jozefa 18.00 Za Božiu pomoc a zdravie pre Klárku
Streda

21. 9.

Sv. Matúša, apoštola a evanjelistu
Sviatok
Farský 13.30

18.00

Za Božie požehnanie deviatakov

Poďakovanie pri 25. výr. sobáša Jána a Janky

Sv. Jozefa 7.00 Za zdravie a Božiu pomoc pre Štefana
Štvrtok

22. 9.

Štvrtok 25. týždňa Farský 7.00

 

+ Justín Lučivňák

+ Štefan Belicaj a rodičia

Sv. Jozefa 18.00 + Mária Večerková a rodičia
Piatok

23. 9.

Sv. Pia z Pietrelčiny, kňaza
Spomienka
Farský 7.00

18.00

+ Tomáš, Brigita Kurňavka, Florián, Helena Majchrák

Za požehnanie Barborky

DSS 9.00 Za požehnanie a dar zdravia pre rod. Sekerášovú
Sobota

24. 9.

Panny Márie v sobotu
Ľub. spomienka
Farský 7.00

14.00

15.00

+ Štefan Kovalčík a rodičia

Za novomanželov Františka a Renátu

Za novomanželov Martina a Ivanu

Sv. Jozefa 7.00 + Alojz Beňuš
Nedeľa

25. 9.

26. nedeľa
v Cezročnom období
Farský 8.00

10.30

Za zdravie a požehnanie pre Viktóriu

Poďakovanie za úrodu – Za veriacich

Sv. Jozefa 7.00

9.30

18.00

+ Emília Murínová – 30. dňová

Za zdravie pre Miroslava

Za obrátenie a oslobodenie manžela

Upratovanie kostola: Farský kostol č.d. 1014 – 1038; Kostol sv. Jozefa  č.d. 1039 – 1053, v sobotu ráno po omšiach.
Na kostol venovali: zo svadby novomanželov  Franekových – 50 €; z upratovania – 40 €. Pán Boh zaplať!

Zo srdca ďakujem Pánu Bohu za misie vo farnosti! Misionárom za obetavú službu pri katechézach aj v spovednici, vám milí farníci za bohatú účasť. Nech to prinesie požehnanie nám všetkým! Pán Boh zaplať!

V tomto školskom roku sa v našej farnosti uskutoční birmovka. Prihlášky na birmovku sa budú rozdávať na hodinách náboženskej výchovy žiakom ôsmeho a deviateho ročníka. Ak by chcel sviatosť birmovania prijať niekto starší, nech sa prihlási na fare. Prípravu birmovancov a snúbencov povedie p. kaplán Marcel Bača.

Na budúci týždeň začína farská pastorácia detí, mládeže a rodín. Detská sv. omša v tomto školskom roku bude bývať v stredu vo farskom kostole o 13.30 hod. po vyučovaní. Katechézy pre birmovancov budú bývať v Kostole sv. Jozefa vo štvrtok o 18.00 hod. Omše pre rodiny a dospievajúcu mládež budú v piatok vo farskom kostole o 18.00 hod. Katechézu detí, miništrantov a rodín bude viesť farár Cyril Hamrák.

Z dôvodu detskej sv. omše vo farskom kostole pridávam v stredu ráno omšu do Kostola sv. Jozefa o 7.00 hod.

V sobotu 24. 9. bude náuka pre snúbencov o komunikácii v manželstve o 9.00 hod. na fare.

V stredu, piatok a sobotu sú jesenné kántrové dni. Ich obsahom je poďakovanie za úrodu. My sa spoločne poďakujeme za úrodu v nedeľu 25. 9.  pri omši o 10.30 hod. vo farskom kostole. Prosím o výzdobu kostola plodmi úrody. Na liturgii sa zúčastnia aj naši žiaci zo Základnej školy.

Na budúcu nedeľu o 15.00 hod. sa na fare uskutoční zasadanie Hospodárskej rady farnosti, pri ktorom vyhodnotíme rekonštrukciu strechy a farskej budovy.

Ohlášky

  • Sviatosť manželstva chcú prijať František Kovaľ, syn + Jozefa a Štefánie rod. Koleňovej, bývajúci v Zákamennom a Renáta Kocúrová, dcéra + Jozefa a Margity rod. Bednarčíkovej, bývajúca v Košiciach. Sobáš bude v sobotu 24. 9. o 14.00 hod. vo farskom kostole v Zákamennom.
  • Sviatosť manželstva chcú prijať Martin Serdel, syn Štefana a Jany rod. Šimjakovej, bývajúci v Novoti a Ivana Buľaková, dcéra Floriána a Emílie rod. Juraškovej, bývajúca v Zákamennom. Sobáš bude v sobotu 24. 9. o 15.00 hod. vo farskom kostole v Zákamennom.

Zoznam priložených súborov