FARSKÉ OZNAMY 33. týždeň

FARSKÉ OZNAMY 33. týždeň

Farské oznamy
33. týždeň – od 7. 8. 2017 do 13. 8. 2017

Deň Liturgická spomienka Kostol Čas Úmysel
Pondelok

7. 8.

Pondelok 18. týždňa v Cezročnom období Farský 7.00

 

18.00

Za zdravie a Bož. pomoc pre Helenu

Za oslobodenie od závislostí v rodine

Poďak. pri 40. výročí Aleša a za zdr. pre Dominika

Utorok

8. 8.

Sv. Dominika, kňaza
Spomienka
Farský 7.00

 

+ Štefan a Justína Vojtaššákoví

+ Jozef a Jozefína Lučivňákoví

Sv. Jozefa 18.00 + Jozef Karatnik, rodičia a sestra
Streda

9. 8.

Sv. Terézie Benedikty z Kríža, panny a muč.
Sviatok
Farský 7.00

 

18.00

+ Štefan Balún, + Martin a Žofia Gonšoroví

+ Jozef a Margita Terešoví, + Miroslav Urbaník

Za požehnanie Edity a Táne

Štvrtok

10. 8.

Sv. Vavrinca, diakona a mučeníka
Sviatok
Farský 7.00

 

Za + z rod. Janetovej

+ Paulína, Jozef, Elena Garajoví

Sv. Jozefa 18.00 + František, Kristína, Mária a Daniel

+ Kamil Michalica a rodičia

Piatok

11. 8.

Sv. Kláry, panny
Spomienka
Farský 7.00

18.00

 

+ Vendelín Koleň

Poďakovanie pri 50. výročí Jozefa

Za Božiu pomoc pre Petra

DSS 9.00 Za obrátenie syna
Sobota

12. 8.

Panny Márie v sobotu
Ľub. spomienka
Farský 7.00

 

14.00

Poďakovanie pri 60. výročí Jaroslavy Polťákovej

+ Mária Bystričanová

Za novomanželov Tomáša a Zuzanu

Sv. Jozefa 7.00 + Margita, Emil, Paulína a Jozef Škuligoví
Nedeľa

13. 8.

19. nedeľa cez rok

Odpustová slávnosť
Nanebovzatia Panny Márie

Farský 7.00

10.30

Za zdravie pre Jozefa

Za veriacich

Sv. Jozefa 8.00

18.00

Poďakovanie pri 50. výročí Vladimíra Klimčíka

Na úmysel Anny

Upratovanie kostola: Farský kostol č.d. 1286 – 1300; Kostol sv. Jozefa  č.d. 1302 – 1316, v sobotu ráno po omšiach.

Na kostol venovali: z upratovania FK – 25 €; zo svadby novomanželov Franekových – 50 €; z pohrebu Kristíny Glejtkovej – 100 €; Pán Boh zaplať!

Oznamujeme, že nášmu spolubratovi vdp. Mariánovi Dopaterovi zomrel otec. Pohreb + Milana Dopatera bude v pondelok
7. 8. 2017 o 11.00 hod. vo farskom kostole v Krušetnici.

V tomto týždni prežijeme Mariánsku duchovnú obnovu pred Odpustovou slávnosťou Nanebovzatia Panny Márie s pátrom Mikulášom Tressom CSsR. Začne vo štvrtok pri večernej sv. omši v Kostole sv. Jozefa. Spovedanie pred odpustom bude v piatok večer od 19.00 do 20.00 hod. v obidvoch kostoloch.

V sobotu o 18.30 hod. bude sviečkový sprievod so sochou Panny Márie od farského kostola na Kalváriu spojený
s modlitbou mariánskeho večeradla.

V nedeľu bude slávnostná odpustová sv. omša na Kalvárii o 10.30 hod. Ostatné sv. omše budú kvôli odpustovej slávnosti takto: vo farskom kostole o 7.00 hod. a v Kostole sv. Jozefa o 8.00 a 18.00 hod.

V utorok 15. 8., v deň slávnosti, bude sv. omša opäť na Kalvárii v čase, ktorý sa spresní budúcu nedeľu podľa počasia.

V dekanáte pripravujeme Duchovnú kyticu pre o. biskupa Andreja Imricha. Veriaci môžu počas týždňa na označené hárky, vzadu na stolíku, napísať počty modlitieb, sv. omší, sv. spovedí, sv. prijímaní a dobrých skutkov, ktoré chcú obetovať za pána biskupa Andreja pri príležitostí 25. výročia biskupskej vysviacky (11. júla) a životného jubilea 70 rokov (9. januára).

Ohlášky

  • Sviatosť manželstva chcú prijať Tomáš Srogončík, syn Jozefa a Aleny rod. Dupčákovej, bývajúci v Oravskej Lesnej a Zuzana Kovaľová, dcéra + Vladimíra a Márie rod. Dibdiakovej, bývajúca v Zákamennom. Sobáš bude v sobotu 12. 8. 2017 o 14.00 hod. vo farskom kostole.
  • Sviatosť manželstva chcú prijať Michal Paríšek, syn Ľudovíta a Márie rod. Smolejovej, bývajúci v Zákamennom a Antónia Svončáková, dcéra Štefana a Magdalény rod. Horvátovej, bývajúca v Oravskej Lesnej. Sobáš bude v Oravskej Lesnej.

Zoznam priložených súborov