Autorita

Je úprimná snaha u mnohých ľudí, aby pomohli druhým ľuďom, svetu; objaviť v sebe dobro a stavať sa lepšími.

Rodičia vychovávajú svoje deti, učitelia ponúkajú vzdelanie, politici sľubujú prosperitu, aktivisti zachraňujú čo sa dá.  Cítime však, že niečo tejto snahe chýba. Možno to nie je veľa, ale je to podstatné.

Ježiš v evanjeliu, dáva silu chromým chodiť, pochopiť hľadajúcim, otvoriť srdce opusteným. Pri stretnutí s ním objavujeme, že Ježiš má autoritu. Vyslovujú to aj jeho protivníci: „Žiadny človek nikdy tak nehovoril.“ Jn 7,46.

V čom pramení Kristova autorita?  Odkiaľ má túto moc nad ľudským osudmi? Má oheň Jána Krstiteľa, moc slova Pánovho proroka, silu prichádzajúceho Božieho Mesiáša.

Ježišova autorita pramení v spojení s Otcom.  Apoštoli túto jednotu videli v Ježišových skutkoch, slovách, zvláštnym spôsobom v modlitbe.

Autorita teda pramení zo spojenia s Bohom.

Pime a čerpajme z nej.