Aktuálne o procese blahorečenia

Aktuálne o procese blahorečenia

Proces blahorečenia Božieho sluhu biskupa Jána Vojtaššáka stále pokračuje, a preto vás chceme priebežne informovať o Rímskej fáze procesu blahorečenia, ktorá od roku 2002 začala prebiehať na úrovni Kongregácie pre kauzy svätých.

V januári 2016 sa uskutočnilo pracovné stretnutie postulátora kauzy ICDr. P. Jurčagu s relátorom kauzy pátrom Josefom Z. Kijasom, OFM conv., ktorému je v rímskej fáze procesu blahorečenia Božieho sluhu biskupa Jána Vojtaššáka na úrovni Kongregácie zverená naša kauza. Počas stretnutia boli predložené nové dokumenty týkajúce sa kauzy: dôležitý dokument súdnej rehabilitácie biskupa Jána Vojtaššáka z 27. 9. 1990.

Relátor vyjadril presvedčenie a spokojnosť dobrej spolupráce na pokračovaní kauzy blahorečenia Božieho sluhu biskupa Jána Vojtaššáka. Počas stretnutia bol stanovený aj dátum návštevy diecézneho biskupa Mons. Štefana Sečku na Kongregácií pre kauzy svätých na 16. marec 2016. Pracovná cesta postulátora P. Jurčagu v Ríme pokračovala prijatím u pána kardinála Jozefa Tomku, ktorý sa veľmi zaujímal o aktuálny stav kauzy blahorečenia. Pán kardinál vyjadril podporu kauze blahorečenia, do ktorej je ochotný zapojiť sa aj ako svedok. V súčasnosti veľmi intenzívne pracuje historická komisia, ktorá bola ustanovená 28. septembra 2015 a spracúva obdobie rokov 1939 – 1945. Na základe historických faktov a dôkazov nájdených v rôznych archívoch, tak na Slovensku, ako aj v zahraničí, sa snažíme dať odpovede na viaceré otázky dané Kongregáciou pre kauzy svätých, ako aj Štátneho sekretariátu. Dôležitou úlohou postulátora, okrem toho, že pred Kongregáciou zastupuje autora kauzy, diecézneho biskupa, je aj to, že v ktoromkoľvek momente počas procesu blahorečenia môže predložiť nové dôkazy, fakty alebo svedectvá, ktoré môžu napomôcť k úspešnému zavŕšeniu procesu blahorečenia.

Preto vás aj naďalej, milí naši čitatelia, prosím o modlitby za úspešný priebeh procesu a taktiež o to, aby ste nám napísali čokoľvek dôležité v súvislosti s Božím sluhom viete. Ide najmä o vyslyšanie vašich prosieb o príhovor Božieho sluhu a pod.

Peter Jurčaga, postulátor kauzy

(prevzaté z časopisu Kapitula 1/2016)