Tag: vdova

8. november – Vdova

8. november – Vdova

Díva sa na nás Boh a pozoruje nás. Človeče, ak chceš jedávať jablká, už dnes saď jablone.vdova
Zvykli sme si na mnohé sociálne dobrá zo strany štátu. Dnes už však vieme, že sa míňajú a do budúcna nebudú.
Ako to bude s vdovami, vdovcami a sirotami do budúcna?
To sú tí, čo mali milovaného a už ho nemajú. A preto sa stáva aktuálna otázka. Kto ich objíme, bude vytvárať spoločenstvo pri stole, spoločne sa bude namáhať pre dobro? Kto bude kolísať kolísku, pomocnú ruku, podoprie pri kráčaní životom?

Aká bude náhrada?
Biblické milosrdenstvo Boha, ktorý je manželom vdov a otcov sirôt! Starostlivosť príbuzenstva! Bratská láska bratov a sestier v Cirkvi! Teraz sa tvárime, že o všetko sa má postarať štát. Vyberá dane, nech sa stará.
Smrťou milovaného sa neskončilo prijímanie a dávanie. Čítania hovoria o vdovách, ktoré neprestali dávať. Deťom, svojmu domu, chrámu. A prijímať proroka, Ježišove slová.
Štát už na mnohé nemá. Aká je budúcnosť vdov a sirôt na svete? Čo treba sadiť, aby život vdov, vdovcov a sirôt nebol beznádejou?
Díva sa na nás Boh a pozoruje nás.