VIERA RASTIE VĎAČNOSŤOU

VIERA RASTIE VĎAČNOSŤOU

Do zápisnice a štatistik pri kolónke vierovyznanie uvádzame kresťan – katolík.

Kresťan – ten čo patrí Kristovi, katolík, ten čo má za bratov a sestry všetkých ľudí.

Pri stretnutí so židmi a  pohľade na našu vieru, vyzdvihujeme, že našu viera je zavŕšením viery vyvoleného národa.  Mesiáš, Kristus, je ten, k čomu všetko smeruje.

Pri stretnutí s moslimami a s očami upretými na Krista, sa nám tlačí do srdca poznanie, naša viera obohacuje svet odpúšťaním a láskou k nepriateľom.

Pri pohľade na desiatich malomocných v evanjeliu a  jedného, čo vzdal Bohu slávu za svoje uzdravenie, objavujeme, že viera v Krista  má v sebe ukrytú vďačnosť.

Vrcholným slávením našej viery je eucharistia. Vzdávanie vďaky Pánovi nášmu Bohu.

Keď prichádzaš pred Pána, priprav si srdce na ďakovanie.