UČNI ZAČIATKOV

UČNI ZAČIATKOV

V poklade liturgických  modlitieb Cirkvi nájdeme modlitbu „actione nostras“… Bože, predchádzaj naše konanie svojim vnuknutím a sprevádzaj ho svojou pomocou, aby sme všetky podujatia s tebou začínali       a s tvojou pomocou i dokončili.

Ach, koľko sme len videli alebo zažili veľkolepých začiatkov. Stavby, veže, mosty, sociálne projekty. Manželstvo, sľubné povolanie, politická kariéra.

A ako to pokračuje ďalej? Niečo sa rozpadá, niekde sa už len  tuneluje, niekto úplne vyhorel.

Na začiatok treba Božie vnuknutie, aby  podujatie bolo podľa Božej vôle. Musí byť logistický zabezpečené pomocou Boha i ľudí.

Nech v spoločnom  úsilí sa usilujeme dielo zavŕšiť a naplniť ho na Božiu slávu, naše posvätenie, dobro sveta i človeka. Nech sme Pánovými učeníkmi pri začiatkoch podujatí a jeho priateľmi pri ich zavŕšení.