Týždeň modlitieb za Televíziu LUX

Týždeň modlitieb za Televíziu LUX

Naša farnosť sa od 20.-26. 6. 2016 zapojila do Týždňa modlitieb za Televíziu LUX.

Pri tejto príležitosti sa budeme každý deň modliť v prosbách za požehnanie TV Lux a jej pracovníkov.

Aj TV LUX v priamom prenose pri pondelkovej rannej sv. omši našu farnosť zahrnie do svojich modlitieb aj prosieb. Po tejto sv. omši bude odvysielaná relácia
Týždeň s farnosťou Zákamenné. Príjemné sledovanie.