MOJŽIŠOVE RUKY

MOJŽIŠOVE RUKY

Boj je život človeka na zemi. Čo všetko nám treba pripraviť, nazhromaždiť, aby sme sa stali víťazmi. Zápasíme s druhými i  so sebou o  Božie kráľovstvo. Nesmieme sa báť, prepadnúť panike, zúfalstvu.

Jozue statočne bojuje. Pomáhajú mu vybraní muži. Víťazstvo však dáva Pán cez zdvihnuté ruky Mojžiša.  Keď ma zdvihnuté ruky – víťazi Izrael, keď ich spustí, víťazí Amalek. Oťažené ruky Mojžišovi neochabnú ak ich podopierajú  Áron a Hur.

Mojžiš je takto predobrazom modliaceho sa človeka.      On privádza k víťazstvu.

Jozue je v každom z nás. Statočne bojujeme. Máme však aspoň nejakú šancu na víťazstvo? Ak sa za nás niekto modlí, tak áno. Nemusíme vzdať ani jeden zápas ak za nás niekto dvíha ruky Pánovi. Veru potrebujeme Mojžiša, aby sa za nás modlil. Mojžiš, potrebuje Árona a Hura, aby ho posilňovali, keď mu oťažejú ruky.

Preto volajme: Modlite sa za mňa k Pánu Bohu nášmu.