Farské oznamy 41. týždeň

Farské oznamy 41. týždeň

Farské oznamy
41. týždeň – od 10. 10. do 16. 10. 2016

Deň Liturgická spomienka Kostol Čas Úmysel
Pondelok

10. 10.

Pondelok 28. týždňa Farský 7.00

 

18.00

+ Paulína Beňušová a rodičia

+ František a Jozefína Balún

+ Jozefína, Ľudovít a Angela

Utorok

11. 10.

Utorok 28. týždňa Farský 7.00

 

+ Margita  a Michal Sivčák

+ Anna a Štefan Boškaj

Sv. Jozefa 18.00 + Alojz a Mária Klimčík, + Cyril a Mária Smolár
Streda

12. 10.

Streda 28. týždňa Farský 13.30

18.00

+ Štefan, Júlia, Justína Gonšor

+ Jozef, Kristína Sochuliak  a deti, + Ľuboš Dibdiak

Sv. Jozefa 7.00 + Ľudmila Balážová a Jakub Serdel
Štvrtok

13. 10.

Štvrtok 28. týždňa Farský 7.00 Za zdravie a požehnanie pri 45. výročí Justíny
Sv. Jozefa 18.00 Poďakovanie za 60. rokov života Emila Kuhajdu
Piatok

14. 10.

Piatok 28. týždňa Farský 7.00

18.00

+ kňaz Ondrej Sula a Kristína Jandurová

+ Jozef a Justína Večerek a rodičia (č. 400)

DSS 9.00 Za zdr. a požehnanie rod. Čičovej a Večerkovej
Sobota

15. 10.

Sv. Terézie od Ježiša,
panny a uč. Cirkvi
Spomienka
Farský 7.00

11.00

Poďakovanie pri 25. výr. sobáša Vendelína a Danky

Poďak. za 20r. spoloč. Stavoprac, požeh. pracovníkov

Sv. Jozefa 7.00

15.00

+ Jozef a Kristína Večerek,+ Ján a Anna Balek

Za novomanželov Jozefa a Veroniku

Nedeľa

16. 10.

29. nedeľa
v Cezročnom období
Farský 8.00

10.30

Za požehnanie zamestnancov z Eska

Za veriacich

Sv. Jozefa 7.00

9.30

18.00

Za požehnanie Vendelína

Za požehnanie rod. Mrekajovej pri 40. výročí sobáša

Za zdravie a požehnanie Anetky

Upratovanie kostola: Farský kostol č.d. 1147 – 1167; Kostol sv. Jozefa  č.d. 1169 – 1186, v sobotu ráno po omšiach.
Na kostol venovali: zo svadby novomanželov  Gruchalových – 50 €; zo svadby novomanželov  Lietavcových – 50 €; z upratovania – 23,30 €; Bohuznámi – 50, 50 €. Pán Boh zaplať!

Na budúcu nedeľu budeme pokračovať vo finančnej zbierke na farskú budovu. Zároveň vás budem informovať o konečnom rozpočte za celkovú rekonštrukciu.

Vincentská rodina počas 10. ročníka zbierky Boj proti hladu vyzbierala v našej farnosti 1602 €. Pán Boh zaplať darcom, organizátorom a pomocníkom!

Srdečne vás pozývame na Diecéznu púť rodín v mimoriadnom Roku milosrdenstva a na sviatok sv. Jána Pavla II. do Svätyne Božieho milosrdenstva. Púť sa uskutoční 22. 10. 2016. Prosíme pútnikov, organizované skupiny aj jednotlivé rodiny o pred-registráciu mailom na adrese putrodin@gmail.com do 17.10.2016. Viac informácií na plagáte.

Na budúcu nedeľu sa uskutoční stretnutie miništrantov o 14.00 hod. vo farskom kostole.

Ohlášky

  • Sviatosť manželstva chcú prijať Jozef Srogončík, syn Jozefa a Jozefíny rod. Godišovej, bývajúci v Oravskej Lesnej a Veronika Záhorová, dcéra Milana a + Marty rod. Vigodovej, bývajúca v Zákamennom. Sobáš bude v sobotu 15. 10. o 15.00 hod. v Kostole sv. Jozefa v Zákamennom.

Zoznam priložených súborov