FARSKÉ OZNAMY 39. týždeň

FARSKÉ OZNAMY 39. týždeň

Farské oznamy

39. týždeň – od 25. 9. 2023 do 1. 10. 2023

Deň

Liturgická spomienka

Kostol

Čas

Úmysel

Pondelok

25. 9.

Pondelok 25. týždňa v Cezročnom období

Farský

6.30

 

18.00

+ Ľudovít a Justína Srogoňoví

+ Marta a Štefánia Polťákové a rodičia

Poďakovanie pri 50. výr. Silvie

Utorok

26. 9.

Utorok 25. týždňa v Cezročnom období

Farský

6.30

Za požehnanie Janky

+ Emil a Božena Koleňoví

Sv. Jozefa

18.00

Poďakovanie pri 60. výročí Otílie

Streda

27. 9.

Sv. Vincenta de Paul, kňaza

Spomienka

Farský

13.30

18.00

+ Václav Laššák a rodičia

+ Vendelín Chudiak a rodičia

Sv. Jozefa

6.30

+ František, Kristína Večerkoví a deti

Štvrtok

28. 9.

Štvrtok 25. týždňa v Cezročnom období

Farský

6.30

+ Vincent, Mária Majcheroví a rodičia

Sv. Jozefa

17.00

+ Štefan, Valéria a + z rod. Navarovej

Piatok

29. 9.

Sv. Michala, Gabriela a Rafaela, archanjelov

Sviatok

Farský

6.30

18.00

Za zdr. a požeh. Janky pri 50. výročí

+ Jozef, Margita, Serafín Večerek, Kamila Franková

DSS

9.00

Za uzdravenie manžela

Sobota

30. 9.

Sv. Hieronyma,
kňaza a učiteľa Cirkvi
Spomienka

Farský

7.00

14.00

15.00

+ Teofil Žatkuľák – 30. dňová

Sobášny obrad Jaroslava a Ľubomíry

Za novomanželov Mareka a Veroniku

Nedeľa

1. 10.

26. nedeľa
v Cezročnom období

Farský

8.00

10.30

Poďak. pri 25. výročí Vladimíra a Kataríny

Za veriacich

Sv. Jozefa

7.00

9.30

18.00

+ Helena, Sebastián, Jozef, Martina Vojtaššák

Za požehnanie Jarmily a manželstva

Za zdravie a požehnanie pre Petra a Janku

 

Spovedanie počas týždňa je pol hodiny pred sv. omšami.

Upratovanie kostolov bude v sobotu ráno: Farskýč. d. 1145 – 1161, Kostol sv. Jozefa – č. d. 1163 – 1184. PBZ!

Milodary: upratovanie FK – 40,-€; cez terminál – 37,-€; zo svadby novomanželov Kuricových – +100,-€; Za milodary Pán Boh zaplať!

 

Pozývame všetky deti na Jesenné tvorivé dielne dnes 24. 9. o 14.00 hod. do starého KD. Počas tvorivých dielní bude možnosť zapísať detí do eRka – spoločenstva kresťanských detí. Spoločne budeme vytvárať stretká, aby deti rástli spolu v radosti, aby necítili osamelosť a nudu. Do tejto služby pozývame aj nových animátorov.

 

Do Koutnej Hory odchádzame vo štvrtok 28. 9. o 6.00 hod. z parkoviska pred OÚ.  Poplatok za zájazd vyzbierame v autobuse, okrem potrebných vecí nezabudnite na prezuvky. Prihlásiť sa môžete ešte dnes v sakristii.

Večerná omša vo štvrtok bude o 17 hod. z dôvodu odpustovej spovede v Krušetnici.

Srdečne pozývame manželov na rodinné stretnutia, ktoré sa konajú posledný piatok v mesiaci v Pastoračnej miestnosti o 19.30 h. Pozývame manželov, ktorí chcú tvoriť spoločenstvo, prípadne môže prísť aspoň jeden z rodičov. Na stretnutiach sa budeme spoločne modliť a preberať rôzne aktuálne témy.

Na budúcu nedeľu usporadúva Vincentská rodina 17. ročník zbierky – Boj proti hladu. Svoj milodar môžete odovzdať zakúpením medovníkového srdiečka pri všetkých sv. omšiach tejto nedele. Pán Boh zaplať!

 

Pripomíname, že intencie neberieme až do odvolania.

 

Ohlášky

  • Sviatosť manželstva chcú prijať Marek Buckulčík, syn Ľudovíta a Veroniky rod. Jurigovej, bývajúci v Zákamennom a Veronika Grofčíková, dcéra Jaroslava a Daniely rod. Vojtaššákovej, bývajúca v Zákamennom. Sobáš bude 30. 9. o 15 hod. vo FK.