Farské oznamy – 15. týždeň

Farské oznamy – 15. týždeň

Farské oznamy
15. týždeň – od 11. 4. do 17. 4. 2016

Deň Liturgická spomienka Kostol Čas Úmysel
Pondelok

11. 4.

Sv. Stanislava, biskupa a mučeníka
Spomienka
Farský 7.00

 

18.00

+ Filoména Majchráková – 30. dňová

Za Božie požehnanie rod. Viktórie Dibiakovej

Za zdravie a Božiu pomoc pre Jarku

Utorok

12. 4.

Utorok po
3. veľkonočnej nedeli
Farský 7.00 + Paulína Teľuchová

+ Vendelín Bajčičák a rodičia

Sv. Jozefa 18.00 Za zdravie a Bož. pož. pre Paulínu Chromkovú
Streda

13. 4.

Streda po
3. veľkonočnej nedeli
Farský 7.00

 

18.00

Za zdravie a Božiu pomoc pre Ivana

Za zdravie a Božiu pomoc pre Emíliu Murínovú

Poďakovanie pri 25. výročí Kamila a Štefánie

Štvrtok

14. 4.

Štvrtok po
3. veľkonočnej nedeli
Farský 7.00

 

+ Karol Tereštík

+ Serafín a Johana Vajdák

Sv. Jozefa 18.00 + Emil Koleň – 30. dňová
Piatok

15. 4.

Piatok po
3. veľkonočnej nedeli
Farský 7.00

18.00

+ Marta Chocholáčková – 30. dňová

Poďak.  pri 70. výročí Márie a 50. výročí sobáša

DSS 9.00 Za zdravie pre Branka Tomaššáka
Sobota

16. 4.

Sobota po
3. veľkonočnej nedeli
Farský 7.00 + Rudolf Janeta a rodičia
Sv. Jozefa 7.00

15.00

Poďak. pri 80. výročí Jozefa a Františka Večerek

Za novomanželov Petra a Michaelu

Nedeľa

17. 4.

4. veľkonočná nedeľa
Nedeľa Dobrého Pastiera
Farský 8.00

10.30

Poďakovanie pri výročiach v rod. Mrekajovej

Na poďakovanie pri 30. výročí života

Sv. Jozefa 7.00

9.30

18.00

Za zdr. a Bož. pož. pre Helenu a Viktora Klimčík

Za veriacich

Za zdravie a Bož. pomoc pre Michaelu s rodinou

Spovedanie počas týždňa vždy pol hodiny pred každou sv. omšou.
Upratovanie kostola: Farský kostol č.d. 126 – 140; Kostol sv. Jozefa  č.d. 141 – 165,  v sobotu ráno po omšiach.

Na kostol venovali: Z upratovania – 30 €. Pán Boh zaplať!
Začína Týždeň modlitieb za duchovné povolania. Pred omšou sa budeme spoločne modliť na tento úmysel.
Na pomoc prenasledovaným kresťanom sme vyzbierali 730 €. Za milodary Pán Boh zaplať!

Na budúcu nedeľu bude zbierka na kňazský seminár.

Pozývame všetky deti na jarné tvorivé dielne dnes  o 14:00 hod. do starého kultúrneho domu.

Náuka pre snúbencov o komunikácii v manželstve bude v sobotu 16. 4. o 9.00 hod. na fare.
Ponúkame vám pamätné vyobrazenie nášho farského kostola v Roku milosrdenstva v cene 7 €. Zakúpiť sa dá v sakristii.

Dekanát Zákamenné organizuje v Roku Milosrdenstva púť do Svätyne Božieho milosrdenstva v Smižanoch, v sobotu 16. 4. 2016. Prihlásiť sa môžete v sakristii. Odchod autobusu bude o 11.00 hod. z parkoviska pred OÚ. Celý program je na výveske. Povzbudzujem vás k účasti!

Voľby do HRF 17. 4. 2016:
Do volebnej komisie, ktorá bude zrátavať hlasy a vyhodnocovať výsledky volieb do HRF menujem: za predsedu p. kaplána Marcela Baču a za členov p. Veroniku Polťákovú, sl. Zdenku Grofčíkovú a p. Milana Kasana.

Postup pri voľbe: Dnes sa rozdajú volebné lístky s pečaťou farského úradu pri východe z kostola (jeden na rodinu). Na volebnom lístku sú mená 18. kandidátov, ktorých som oslovil a poprosil, aby sa uchádzali o členstvo v HRF. Týchto podľa môjho uváženia považujem za schopných pre túto úlohu. Ak poznáte niekoho, kto chce pracovať v HRF a nie je na volebnom lístku, môžete ho dopísať na lístok do voľného políčka (č. 19, 20). Z týchto navrhnutých osôb potom zakrúžkujte piatich kandidátov. Volieb sa môže zúčastniť každý plnoletý člen cirkevnej obce Zákamenné.

Na budúcu nedeľu 17. 4. pri nedeľných sv. omšiach sa volebné lístky zozbierajú do pripravených urien opäť pri vchode do kostola. Za váš zodpovedný postoj k voľbe HRF vopred ďakujem!

Ohlášky
Sviatosť manželstva chcú prijať Peter Garaj, syn Štefana a Marty r. Janetovej, bývajúci v Zákamennom a Michaela Bulvasňáková, dcéra Kamila a Ivety r. Sivčákovej, bývajúca v Zákamennom. Sobáš bude v sobotu 16. 4. 2016 o 15.00 hod. v Kostole sv. Jozefa v Zákamennom.

Zoznam priložených súborov