Cesta

Cesta – nevyhnutná potreba spájajúca ciele. Duchovné i hmotné, vysnívané i prijaté s obavami. Rozvoj civilizácie i ľudského ducha sa spája s ich kvalitou. Majú mena cieľa. Hodvábna cesta, cesta vína, smrti, cesta do neba i do rozprávky.

V našich končinách cesta spĺňa svoje poslanie nielen, že vedie k cieľu, ale aj svojou kvalitou, aby napomáhala dosiahnuť cieľ a nestála sa prekážkou k nemu.

Ježiš v evanjeliu ponúka seba ako cestu. Ja som cesta. Cesta životom, cesta ktorá vedie k  Otcovi. V živote učeníkov má zvláštne postavenie cesta alebo cesty, ktoré vedú ku Kristovi. Ich mená, sú mená pohanských stotníkov rímskej armády. Stotník v Kafarnaume, stotník na Kalvárií – Longínus, stotník Kornélius. Oni príkladom svojej živej viery priviedli súčasníkov i mnohé pokolenia ku Kristovi.

Človek sa má stať cestou,

nie prekážkou ku Kristovi.