Dobrá novina 2015

Dobrá novina 2015

Pri koledovaní Dobrej noviny sa v našej farnosti vyzbieralo 5 160 eur.

Ďakujeme duchovným otcom za spoluprácu, koledníkom za ich čas a úsilie pri prípravách a koledovaní, ktoré ochotne venovali bez nároku na odmenu.

Ďakujeme darcom, ktorí podporili verejnú zbierku Dobrej noviny, rodinám, ktoré zabezpečili koledníkom obedy a prevoz počas koledovania. Všetci ste sa tak zapojili do spoločného úsilia o dôstojnejší život ľudí v Afrike.