Farské oznamy 49.týždeň

Farské oznamy 49.týždeň

Farské oznamy
49. týždeň – od 27. 11. 2017 do 3. 12. 2017

Deň Liturgická spomienka Kostol Čas Úmysel
Pondelok

27. 11.

Pondelok 34. týždňa v Cezročnom období Farský 7.00

 

17.30

Za ctiteľov Nepoškvr. P. Márie zázračnej medaily

+ Jozef Helena Beňušoví a deti – p

Za požehnanie Milana Konkoľa a jeho rodiny

Utorok

28. 11.

Utorok 34. týždňa v Cezročnom období Farský 7.00 Poďakovanie pri 50. výročí Kamily

Poďakovanie pri 80. výročí Viktórie

Sv. Jozefa 17.30 + Serafín Balún
Streda

29. 11.

Streda 34. týždňa v Cezročnom období Farský 13.30

17.30

+ Anna a Daniel Mundieroví a rodičia

+ Serafín, Zuzana Beňušoví a deti

Sv. Jozefa 7.00 + Anton Škuliga
Štvrtok

30. 11.

Sv. Ondreja, apoštola

Sviatok

Farský 7.00 + Serafín a Mária Lučivňákoví

+ Štefan a Terézia Vaňovskí

Sv. Jozefa 17.30 + Emil a Jozef Kocúroví
Piatok

1 12.

O Najsvätejšom Srdci Ježišovom
Votívna
Farský 7.00

17.30

+ Serafín Plaskúr

+ Jozef Večerek – 30. dňová

Sv. Jozefa 9.00 + Milan Janoťák
Sobota

2. 12.

Panny Márie v sobotu

Ľub. spomienka

Farský 7.00

14.00

Poďak. pri 30. výročí Anny a Jozefa Vrábľových

Za novomanželov Mareka a Janu

Sv. Jozefa 6.30 + Dávid Padušňák, Michal Večerek a Marek Brišák
Nedeľa

3. 12.

1. adventná nedeľa Farský 8.00

10.30

Poďakovanie a požehnanie pre Teréziu

Za zdravie dcéry a požehnanie rodiny

Sv. Jozefa 7.00

9.30

18.00

Za zdravie a požehnanie rod. Vajákovej

Za veriacich

Za zdravie a požehnanie pre Serafína Gonšora

Upratovanie kostola: Farský kostol, WC č.d. 488 – 505; Kostol sv. Jozefa  č.d. 506 – 524, v sobotu ráno po omšiach.
Na kostol venovali: z upratovania Fk – 40, 25 €; z upratovanie Nk – 165 €; z pohrebu Rudolfa Markuliaka – 50 €; z pohrebu Jána Ramača – 100 €; €; z pohrebu Marty Janoťákovej – 50 €. Pán Boh zaplať!

Kto sa dnes zúčastní na verejnom recitovaní modlitby Ježišu, Vykupiteľ ľudského pokolenia, môže za obvyklých podmienok získať úplné odpustky.

V tomto týždni je prvý piatok. Spovedať budeme každý deň pol hodiny pred rannou sv. omšou a hodinu pred večernou omšou.. V piatok v Kostole sv. Jozefa od 8.00 hod. K chorým pôjdeme v utorok – Vyšný koniec a v stredu – Oravice, Poriečie od 9.00 hod.

Na Prvú adventnú nedeľu sa v našich kostoloch bude konať zbierka na charitu. Spišská katolícka charita ďakuje všetkým dobrodincom, ktorí prispejú na charitnú zbierku. Výnos zo zbierky bude použitý na rekonštrukciu Domu Charitas sv. Kataríny Laboure v Spišskej Novej Vsi.

V sobotu 2. 12. bude Fatimská pobožnosť v KSJ o 6.30 hod.

Stretnutie žiadateľov o stavebné pozemky bude v sobotu 2. 12. o 10.00 hod. v zasadačke obecného úradu.

V sobotu 2. 12. sa končí Cezročné obdobie, budúcou nedeľou začína Adventné obdobie. Pri všetkých sv. omšiach budeme požehnávať adventné vence.

Rozdelenie detí do skupín na Dobrú novinu je vyvesené na nástenkách v oboch kostoloch.

Ohlášky

  • Sviatosť manželstva chcú prijať Marek Klimčík, syn Miroslava a Heleny rod. Grofčíkovej, bývajúci v Zákamennom
    a Jana Brandysová, dcéra Miroslava a Marty rod. Knapčíkovej, bývajúca v Zákamennom. Sobáš bude v sobotu 2. 12. o 14.00 hod. vo farskom kostole.

Zoznam priložených súborov