Hlavné články

Táborové dni

Táborové dni

Oznamujeme rodičom a deťom, že tento rok budú prebiehať v našej farnosti Táborové dni, každý utorok a štvrtok v mesiaci august. Sú určené pre deti od 2.ročníka do 6. ročníka (vrátane). Táborové dni budú začínať sv. omšou...

ČÍTAŤ ĎALEJ
Usmernenia

Usmernenia

Informujeme vás o najnovších opatreniach týkajúcich sa verejného slávenia bohoslužieb. S účinnosťou od 3. júna 2020 sa podľa § 48 ods. 4 písm. d) zákona č. 355/2007 Z. z. všetkým fyzickým osobám, fyzickým osobám – podnikateľom a právnickým osobám...

ČÍTAŤ ĎALEJ