Rozpis krstov

Rozpis vysluhovania sviatosti krstu vo farnosti Zákamenné

Sviatosť krstu sa vysluhuje v nedeľu vo Farskom kostole Nanebovzatia Panny Márie podľa termínov, ktoré sú vyznačené. Prosím o rešpektovanie stanovených termínov.

 • 8. júl 2018
 • 22. júl 2018
 • 5. august 2018
 • 19. august 2018
 • 2. september 2018
 • 16. september 2018
 • 30. september 2018
 • 14. október 2018
 • 28. október 2018
 • 11. november 2018
 • 25. november 2018
 • 9. december 2018
 • 23. december 2018

Krstné náuky budú vždy v sobotu pred týmito ohlásenými termínmi o 8.00 hod. na farskom úrade.

Pri prihlasovaní dieťaťa na krst rodičia predložia rodný list dieťaťa a svedectvo o krste jedného z rodičov, (ak nebol aspoň jeden z rodičov pokrstený v našej farnosti). Krstní rodičia predložia svedectvo o krste, (ak neboli pokrstení v našej farnosti).

Zákamenné, 24. 6. 2018
Mgr. Cyril Hamrák, farár