Rozpis krstov

Rozpis vysluhovania sviatosti krstu vo farnosti Zákamenné

Sviatosť krstu sa vysluhuje v nedeľu vo Farskom kostole Nanebovzatia Panny Márie podľa termínov, ktoré sú vyznačené. Prosím o rešpektovanie stanovených termínov.

 • 6. január 2019
 • 20. január 2019
 • 3. február 2019
 • 17. február 2019
 • 3. marec 2019
 • 17. marec 2019
 • 31. marec 2019
 • 14. apríl 2019
 • 28. apríl 2019
 • 12. máj 2019
 • 26. máj 2019
 • 9. jún 2019
 • 23. jún 2019
 • 7. júl 2019
 • 21. júl 2019
 • 4. august 2019
 • 18. august 2019
 • 1. september 2019
 • 15. september 2019
 • 29. september 2019
 • 13. október 2019
 • 27. október 2019
 • 10. november 2019
 • 24. november 2019
 • 8. december 2019
 • 22. december 2019

Krstné náuky budú vždy v sobotu pred týmito ohlásenými termínmi o 8.00 hod. na farskom úrade.

Pri prihlasovaní dieťaťa na krst rodičia predložia rodný list dieťaťa a svedectvo o krste jedného z rodičov, (ak nebol aspoň jeden z rodičov pokrstený v našej farnosti). Krstní rodičia predložia svedectvo o krste, (ak neboli pokrstení v našej farnosti).

Zákamenné, 6. 1. 2019
Mgr. Cyril Hamrák, farár