Sledujte aktivity našej farnosti a zostaňte informovaní

rok-sv-martina.png
11. november 2016 – 11. november 2017
Jubilejný rok
sv. Martina

V novembri 2016 si pripomíname 1700 rokov od jeho narodenia a o rok, v novembri 2017, zas 1620 rokov od smrti tohto vynikajúceho svätca. Preto aj my, nadväzujúc na slávenie celocirkevného Mimoriadneho svätého roka milosrdenstva, počnúc dňom 11. novembra 2016 až do 11. novembra 2017 budeme celý tento rok prežívať’ ako Jubilejný rok sv. Martina, ktorý sa, v svojom živote vyznamenal mimoriadnou horlivosťou za prehĺbenie duchovného života veriacich, obdivuhodným úsilím o budovanie farských spoločenstiev v jeho diecéze Tours v Galli a skutkami milosrdenstva.

Mons. Štefan Sečka, spišský biskup

Blížiace sa udalosti

Sme radi, že vás môžeme upozorniť na tieto blížiace sa udalosti a podujatia.

Najnovšie aktuality

Najnovšie aktuality a informácie o živote zákamenskej farnosti. Sledujte novinky a zistite viac aj vďaka videám a fotografiám.

Announcements

Latest Press
    Featured Projects
      Basic Principles

        Newsfeed