Sledujte aktivity našej farnosti a zostaňte informovaní

milosrdenstvo_slide_01.jpg
velkanoc2016.jpg
milosrdenstvo_slide_03.jpg
ROK MILOSRDENSTVA
Modlitba
Velebíme ťa, Pane, svätý Otče,
lebo si poslal na tento svet svojho Syna,
aby vyliatím krvi zhromaždil ľudí rozdelených
a rozptýlených hriechom
a aby bol pre tých, čo sa zhromažďujú do jedného ovčinca,
Pastierom a Bránou, cez ktorú keď niekto vojde,
bude spasený a bude vchádzať i vychádzať
a nájde nebeské pastviny.
Prosíme ťa, Otče,
daj, aby tvoji veriaci vstupujúci touto bránou,
boli prijatí do tvojej prítomnosti
a zakúsili tvoje milosrdenstvo.
Skrze Krista, nášho Pána.
Amen.

Blížiace sa udalosti

Sme radi, že vás môžeme upozorniť na tieto blížiace sa udalosti a podujatia.

Najnovšie aktuality

Najnovšie aktuality a informácie o živote zákamenskej farnosti. Sledujte novinky a zistite viac aj vďaka videám a fotografiám.

Announcements

Latest Press
    Featured Projects
      Basic Principles

        Newsfeed