Svetové stretnutie rodín

Svetové stretnutie rodín

Svetové stretnutie rodín v Ríme (22. – 25. jún 2022) bude tohto roku v multicentrickej forme. Stretnutia v Ríme sa zúčastní 2000 delegátov z celého sveta, ale všetky rodiny sú pozvané k sláveniu udalosti so svojimi biskupmi a kňazmi na diecéznej a farskej úrovni. Pápež František pozýva biskupov a kňazov k príprave i sláveniu zvlášť 26. júna 2022. V našej Spišsskej diecéze sa táto udalosť uskutoční počas púte na Mariánskej hore v dňoch od 26. júna – 3. júla 2022. Pripájame niekoľko pastoračných nástrojov, ktoré môžu byť nápomocné pre kňazov vo farnostiach – v príprave i organizácii samotných stretnutí:

 • Prípravné katechézy – možno použiť v rodinách, spoločenstvách, online alebo naživo. Zverejňujeme v mesačných intervaloch. Ku každej katechéze pripravujeme:
 • Obraz M. I. Rupnika Toto tajomstvo je veľké – vo verzii pre tlač
 • Hymna svetového stretnutia
  • Originálna talianska verzia bude onedlho otitulkovaná, nájdete ju čoskoro na našom YouTube kanáli
  • Prinášame Vám text a noty slovenskej verzie určenú pre diecézne i farské liturgické slávenia. Noty pre zbor (viachlasnú verziu) budú k dispozícii onedlho.
 • Dokumenty Cirkvi. Pri príležitosti X. SSR Spolok sv. Vojtecha publikuje:
 • Ďalšie tipy na organizáciu diecéznych a farských stretnutí rodín nájdete
  • v relácii TV LUX Doma je doma s témou Diecézna príprava na Svetové stretnutie rodín zo dňa 14. februára o 17.30
  • Dikastérium pre laikov, rodinu a život zavŕšilo projekt 10 videí Amoris laetitia. Katechézy sú nadčasovým nástrojom pre formáciu celých rodín (spolu s deťmi) vo farnosti
  • Všetky symboly SSR v tlačovej (vektorovej podobe) i ďalšie informácie a aktuality nájdete na stránke svetovestretnutierodin.sk

Komunikačné nástroje

Rada KBS pre rodinu spustila niekoľko sietí a nástrojov, aby tak mohla byť nápomocnou v pastoračnej starostlivosti o rodiny, konkrétne:

Cieľom týchto nástrojov je napomôcť kňazom a aktívnym manželom byť informovanými o aktualitách, aktivitách, materiáloch k pastorácii rodín, z Vatikánu i Rady pre rodinu. Ponúkame tieto siete do užívania aj Vám a Vašim farnostiam (cez web-stránky a sociálne siete).

Formácia

Prinášame ponuku formačných programov určených pre kňazov, aktívnych manželov, odborníkov, ktorých cieľom je formácia v oblasti teológie manželstva a rodiny a pastorácie rodín. Formácia kľúčových osôb môže napomôcť rozvoju farskej pastorácie rodín. Pozývame k účasti a k propagácii dvoch slovenských programov: Diplom v rodinnej pastorácii & Master v teológii manželstva a rodiny.

Zoznam priložených súborov