Rozpis sobášnych náuk 2021

Rozpis sobášnych náuk 2021
Lektori PPR

Vzhľadom na pandemickú situáciu sa sobášne náuky uskutočnia až po skončení zákazu vychádzania. Program sa kvôli obmedzeniam može meniť.
Ponúkame však snúbencom katechézu o plánovanom rodičovstve z youtube. Pripravili ju oficiálni lektori PPR manželia Predáčovci.

Rozpis sobášnych náuk vo farnosti Zákamenné v roku 2021

30. 1. 2021 Plánované rodičovstvo a Vierouka – pre zákaz vychádzania zrušená!
6. 2. 2021 Komunikácia a Spiritualita manželstva – zatiaľ v platnosti

10. 4. 2021 Plánované rodičovstvo a Vierouka
17. 4. 2021 Komunikácia a Spiritualita manželstva

12. 6. 2021 Plánované rodičovstvo a Vierouka
19. 6. 2021 Komunikácia a Spiritualita manželstva

11. 9. 2021 Plánované rodičovstvo a Vierouka
18. 9. 2021 Komunikácia a Spiritualita manželstva

Snúbencov prosíme, aby sa prispôsobili daným termínom
a nenechávali si svoje povinnosti na poslednú chvíľu.

Kurzy prípravy na manželstvo

Oznamujeme, že od dnešného dňa je pre snúbencov možné prihlásiť sa na Kurzy prípravy na manželstvo na budúci rok.Termíny kurzov v rámci Slovenska ako aj možnosť prihlásenia nájdete na stránke www.domanzelstva.sk a konkrétne pre našu diecézu na tomto mieste.

Termíny kurzov pre súbencov v roku 2021

Zoznam priložených súborov