Rozpis podávania Eucharistie

Rozpis podávania Eucharistie

Eucharistia sa podáva každý deň v týchto časoch a podľa čísel domov:

Kostol sv. Jozefa (od 6. 4. 2021)
17.00 hod. –  č.d. 1 – 371
17.30 hod. – č.d. 372 – 741

Farský kostol (od 6. 4. 2021)
17.00 hod. – č.d. 742 – 1095
17.30 hod. – č.d. 1096 – 1521

Kostol sv. Jozefa (nedeľa)
10.00 hod. –  č.d. 1 – 371
10.30 hod. – č.d. 372 – 741

Farský kostol (nedeľa)
10.00 hod. – č.d. 742 – 1095
10.30 hod. – č.d. 1096 – 1521

Rozpis platí do odvolania!