Pôstna aktivita

Pôstna aktivita

Milí veriaci,
ponúkame vám brožúrku “Vystúpme na Pánov vrch”. Je to Ježišova reč na vrchu v 5.-7. kapitole Evanjelia podľa Matúša s krátkym komentárom prof. Františka Trstenského, farára a dekana v Kežmarku. Môže to poslúžiť ako Božie slovo na pôstne obdobie pre váš duchovný rast.

V prílohe vám posielame aj “Pôstny kalendár”, ktorý môžete mať v domácnosti.

Zoznam priložených súborov