Oznam pre birmovancov a ich rodičov

Oznam pre birmovancov a ich rodičov

Milí birmovanci, ku dnešnému dňu sú už pre vás na web stránke farnosti zverejnené všetky témy. Zároveň sme zverejnili aj program pohovorov. Pozrite si, v ktorý deň a v akom čase sa pohovoru zúčastníte. Spoločne sa budeme rozprávať o obsahu zverejnených tém a o vašom birmovnom patrónovi. Na pohovor si prineste aj kartičku prvých piatkov.

Milí rodičia birmovancov, prosíme vás, nakoľko to pre vás bude možné, aby ste sa spolu so synom alebo dcérou tohto pohovoru zúčastnili.

Zároveň vás, rodičov, chceme poprosiť o spoločné stretnutie, na ktorom preberieme záležitosti, ktoré súvisia so slávnosťou birmovania. Toto stretnutie sa uskutoční v utorok, 25. mája, v Kostole sv. Jozefa, o 18.30 hod.

Zoznam priložených súborov