Opatrenia od 18. 10. 2021

Opatrenia od 18. 10. 2021

Situácia na Slovensku sa rýchlo zhoršuje. Od pondelka 18. 10. upravujeme protiepidemické opatrenia pri účasti na sv. omšiach. Nachádzame sa v bordovej fáze. Platia tu tieto zásady:

Akonáhle pociťujem akékoľvek respiračné ťažkosti (nachladnutie s bolesťou hlavy, zvýšená teplota, zápal dutín, hrdla, či kašel, nejdem na sv. omšu! Na akékoľvek hromadné podujatie idem len v prípade, že sa cítim úplne zdravý!

Pri vstupe do kostola nech si každý aplikuje dezinfekciu na ruky.

V kostole je potrebné mať správne nasadený respirátor (nos a ústa musia byť prekryté). Platí to pre všetkých, okrem ľudí, ktorí majú výnimku zo zdravotných dôvodov!

Ďalej je potrebné dodržiavať rozstupy medzi ľuďmi z jednej domácnosti a inými na 2m. Prosíme, aby si členovia z jednej domácnosti sadali k sebe.

Každý účastník sv. omše, okrem detí, vhodí lístok so svojimi údajmi do pripravenej krabice pri vstupe do kostola. Je povinný zoznam účastníkov pri hromadných podujatiach. Pripravený vzor si stiahnite v prílohe, doma pripravte a vypíšte. Pri každej omši je potrebné mať lístok s údajmi a odovzdať ho do krabice! Pre starších ľudí, bez internetu, sú vzorové hárky pripravené vzadu na stolíku.

Sväté prijímanie sa podáva mimoriadne v čase šírenia choroby prednostne na ruku. Tí, ktorí chcú prijať Eucharistiu do úst, nech idú výlučne na konci a dbajú na to, aby sa nemiešali s ostatnými, ktorí prijímajú na ruku. To isté platí aj pre tých, ktorí prijímajú na ruku, aby sa nezaradili na koniec radu.

Podľa štatistických údajov Žilinskej župy je v Zákamennom zaočkovaných 2247 ľudí, čo je 40%. Z tohto dôvodu budú nedeľné sv. omše pre zaočkovaných o 8.00 hod. vo Farskom kostole, o 7.00 a 9.30 hod. v Kostole sv. Jozefa.

Omše v režime OTP budú o 10.30 hod. vo Farskom kostole, o 11.00 a 18.00 hod. v Kostole sv. Jozefa. Omše počas týždňa budú v režime OTP. (Upozorňujeme, že nezaočkovaní sa musia pravidelne testovať!)

Prosíme, aby ste sa na omše rozložili primeraným počtom a tak dosiahneme účinnosť protiepidemických opatrení a ochránime si zdravie a životy.

Za dodržiavanie opatrení v mene celej spoločnosti ďakujeme!

Zoznam priložených súborov