Nový platobný terminál

Nový platobný terminál

Ďakujeme za všetky milodary,
 
ktorými podporujete naše chrámy
alebo aktivity farnosti Zákamenné,
či už v hotovosti,
cez bankový účet

alebo

novým spôsobom
cez platobný terminál
.