Liturgia domácej cirkvi na 2. pôstnu nedeľu

Liturgia domácej cirkvi na 2. pôstnu nedeľu

Milí veriaci, 

ponúkame vám liturgiu domácej cirkvi na 2. pôstnu nedeľu, ktorú pripravil ThLic. Róbert Neupauer.

Môžete sa ju pomodliť vo svojich rodinách.

Do pozornosti vám chceme dať podcasty k Roku sv. Jozefa, ktoré pripravuje DKÚ. Do konca Roku sv. Jozefa, t.j. do 8.12. 2021, bude pravidelne 19. v mesiaci vychádzať nový podcast formou rozhovoru k postave sv. Jozefa.

Prajeme vám požehnané dni!