FARSKÉ OZNAMY 50. týždeň

FARSKÉ OZNAMY 50. týždeň

Farské oznamy

50. týždeň – od 11. 12. 2023 do 17. 12. 2023

Deň

Liturgická spomienka

Kostol

Čas

Úmysel

Pondelok

11. 12.

Pondelok
po 2. adventnej nedeli

Farský

6.30

 

17.30

Za zdravie a požeh. pre Kristínu Frankovú

Za + z rod. Janeta, Florek, Sivčák, Sochuliak

+ Štefan Červeň

Utorok

12. 12.

Utorok
po 2. adventnej nedeli

Farský

6.30

+ Kamil Úradník a rodičia

+ Mária, rodičia a st. rodičia

Sv. Jozefa

17.30

Za + z rod. Pavla Boškaja

Streda

13. 12.

Sv. Lucie,
panny a mučenice
Spomienka

Farský

13.30

17.30

+ Dominik Radič a rodičia

+ Ján, Mária Albertušiak a Kristína

Sv. Jozefa

6.30

+ Justína, Michal a Marta

Štvrtok

14. 12.

Sv. Jána od Kríža, kňaza a uč. Cirkvi
Spomienka

Farský

6.30

+ Emília Balúnová a rodičia

+ Anton, Vendelín Glejtekoví a rodičia

Sv. Jozefa

17.30

+ Peter Líška

Piatok

15. 12.

Piatok
po 2. adventnej nedeli

Farský

6.30

17.30

+ Anton Holubčík, Vendelín, Emil, Vladimír Kovaľ

Za požehnanie darcu

DSS

9.00

+ Vojtech Schwartz

Sobota

16. 12.

Sobota 
po 2. adventnej nedeli

Farský

6.30

 

+ Vladislav, Jozef, Alojz

+ Milan Kovaľ

Sv. Jozefa

6.30

+ Štefan, Paulína, Justína, Kristián

Nedeľa

17. 12.

3. adventná nedeľa
Gaudete

Farský

8.00

10.30

Za požehnanie pútnikov, kt. boli v Krakowe

+ Viktória, Serafín Florek a rodičia

Sv. Jozefa

7.00

9.30

18.00

Poďakovanie pri 60. výr. Serafína Chromeka

+ Marián Bukna

Za veriacich

Spovedanie počas týždňa je pol hodiny pred sv. omšou.

Upratovanie kostolov bude v sobotu ráno: Farskýč. d. 63 – 82, Kostol sv. Jozefa – č. d. 84 – 101. PBZ!

Milodary: Bohu známa – 50,-€. PBZ!

Na Charitu sme vyzbierali 3790.55,-€! Za milodary Pán Boh zaplať!

 

V mene organizátorov vás pozývame na Benefičný koncert pre rod. Polťákovú, ktorý sa uskutoční dnes 10. 12. o 17.00 hod. v Polyfunkčnom dome kultúry v Zákamennom.

V nedeľu 17. 12. nám naši skauti donesú na sv. omšu o 8.00 hod. do FK Betlehemské svetlo. Môžete si ho potom zobrať do svojich príbytkov.

V nedeľu 17. 12. vo farskom kostole o 10.30 bude požehnanie kried a vyslanie koledníkov Dobrej noviny. Pozývame všetkých koledníkov a sprevádzajúce osoby.

 

Srdečne Vás pozývame na Rodinný batôžkový ples, ktorý sa uskutoční 13. 1. 2024 o 15 hod. v Polyfunkčnom dome kultúry. Cena je 30,-€ na rodinu. Predaj lístkov je u p. Jany Sumihorovej, kontakt je na plagáte.

Zápas srdca je knižná novinka, ktorú predstavili v nedeľu 23. 4. 2023 v kostole Narodenia Panny Márie na Záhorí vo farnosti Radošovce. Ide o nové rozšírené vydanie denníkov Márie Mihálkovej z Čiernych Kľačian, ktorá je adeptkou na blahorečenie. Staršia generácia sa s denníkmi mohla stretnúť v časoch komunizmu, kedy sa rozširovali prepisovaním v klepanej podobe. O opätovné vydanie knihy pod názvom Zápas srdca sa postaral kaplán farnosti Radošovce Daniel Kremnický. Máriine denníky hovoria o jej hlbokom vzťahu k Ježišovi a o jej duchovných zápasoch počas ťažkej choroby. V ponuke je kniha – 5,-€, CD – 3,-€ a USB – 5,-€ s nahovoreným textom ako audiokniha. Zakúpiť si ju môžete v sakristii.