FARSKÉ OZNAMY 49. týždeň

FARSKÉ OZNAMY 49. týždeň

Farské oznamy

49. týždeň – od 6. 12. do 12. 12. 2021

Deň

Liturgická spomienka

Kostol

Čas

Úmysel

Pondelok

6. 12.

Sv. Mikuláša, biskupa
Ľub. spomienka

Farský

 

Prenos

7.00

8.00

17.30

Za zdravie a požehnanie pre Róberta

+ Martin a Mária Florkoví

+ Jozef a Jozefína Rončákoví a rodičia

Utorok

7. 12.

Sv. Ambróza, biskupa a učiteľa Cirkvi
Spomienka

Farský

 

Prenos

7.00

8.00

17.30

Za zdravie a požehnanie pre Stanislava

+ Dušan Sekeráš

+ Stanislav Bulák – 30. dňová

Streda

8. 12.

Nepoškvrnené počatie Prebl. Panny Márie
Slávnosť

Farský

 

Prenos

7.00

8.00

17.30

+ Anton Lučivňák

+ Elena Kondelová – 30. dňová

Za požehnanie a poďakovanie pri 60. výročí Milana

Štvrtok

9. 12.

Štvrtok po
2. adventnej nedeli

Farský

 

Prenos

7.00

8.00

17.30

+ Justína Bendžáková

+ Ľudovít Buckulčík

Za zdravie a požeh. rodiny pri 40. výročí Miroslava

Piatok

10. 12.

Piatok po

2. adventnej nedeli

Farský

 

Prenos

7.00

8.00

17.30

+ Emil, Kamil, Júlia Florkoví

+ Justína, Štefan a Ján Vrábľoví

+ Mária Gašperová – 30. dňová

Sobota

11. 12.

Sobota po
2. adventnej nedeli

Farský

 

Prenos

7.00

8.00

17.30

+ Kamil Úradník

+ Vladislav, Jozef a Alojz Gruchaloví

+ Blažej Kocúr

Nedeľa

12. 12.

Tretia adventná nedeľa

Farský

 

Prenos

7.00

8.00

10.30

Za požehnanie Martiny s rodinou

Za zdravie a Božiu pomoc pre Jozefa Valeka

Za Božiu pomoc a ochranu pre Tomáša s rodinou

Opatrenia vo farnosti

 

  1. Na sv. omšiach sa môžu zúčastniť 6. ľudia z rodiny, ktorí dali úmysel sv. omše a asistencia.
  2. Sväté prijímanie sa bude podávať po rannej sv. omši o 7.40 hod. a po večernej sv. omši o 18.10 vo FK od pondelka do soboty. V nedeľu po skončení sv. omší vo FK o 9.00 a 11.30 hod.
  3. Online prenos omše bude z farského kostola počas týždňa večer o 17.30 hod., v nedeľu o 10.30 hod.
  4. Sviatosť krstu sa vysluhuje obradom, na ktorom sa zúčastnia len rodičia a krstní rodičia po dohode s kňazom.
  5. Na obradoch pohrebu sa zúčastní len najbližšia rodina, všetci účastníci sú povinní mať nasadený respirátor a dodržiavať odstupy 2m od jednotlivých rodín.
  6. Sviatosť zmierenia vysluhujeme počas pracovného týždňa od 16.30 (následne sv. prijímanie o 16.45 a 17.00) alebo po dohode na čase a mieste.
  7. Všetky ďalšie pastoračné aktivity sú načas prerušené. Snažme sa o trpezlivosť a dodržanie stanovených opatrení, aby sme sa čím skôr vrátili do normálneho stavu.


Milodary:
z pohrebu Petra Klimčíka – 100 €; spolužiaci Petra Klimčíka zo ZŠ venovali – 100 €; Bohu známy – 100 €. Na obnovu svetiel v KSJ venovala Bohu známa firma – 200 €; Za milodary Pán Boh zaplať!

V stredu, piatok a sobotu sú zimné kántrové dni. Záväzný je jeden deň. Obsah zimných kántrových dní je Príchod Kristovho kráľovstva do rodín, duchovná obnova rodín, pokoj a spravodlivosť vo svete.

Od pondelka 6. 12. začíname inštalovať nové LED osvetlenie do Kostola sv. Jozefa. Sväté omše budú preto slúžené len vo farskom kostole. Počas týždňa budú omše o 7.00, 8.00 a 17.30 hod. V nedeľu budú o 7.00, 8.00 a 10.30 hod.

Pomôcť a podporiť služby Spišskej katolíckej charity môžete počas jesennej zbierky. Keďže je nepriaznivá situácia ohľadom koronavírusu, zbierku možno podporiť ešte počas nasledujúceho týždňa prostredníctvom individuálnej návštevy kostola alebo priamo na č.ú.:  SK28 0200 0000 0000 2963 4592, VS: 412071969