FARSKÉ OZNAMY 49. týždeň

FARSKÉ OZNAMY 49. týždeň

Farské oznamy

49. týždeň – od 5. 12. 2022 do 11. 12. 2022

Deň

Liturgická spomienka

Kostol

Čas

Úmysel

Pondelok

5. 11.

Pondelok
po 2. adventnej nedeli

Farský

6.30

 

17.30

+ Jozef, Margita Kondeloví a syn Peter

+ Serafín a Mária Sivčákoví

Za zdravie Kristíny, Vendelína, detí a vnúčat

Utorok

6. 11.

Sv. Mikuláša, biskupa
Ľub. spomienka

Farský

6.30

+ Kamil, Štefan, Kristína Peňákoví

+ Ondrej, Jozefína, Jozef a Štefan Boškaj

Sv. Jozefa

17.30

Poďak. pri 60. výr. Justíny a za požehnanie rodiny

Streda

7. 11.

Sv. Ambróza, biskupa a uč. Cirkvi
Spomienka

Farský

13.30

17.30

Za požehnanie detí, vnúčat, pravnúčat v rod. Polťák

+ Gabriel, Anna Žatkuľák, st. rodičia, súrodenci

Sv. Jozefa

6.30

+ Dušan Sekeráš

Štvrtok

8. 12.

Nepoškvrnené počatie Panny Márie
Slávnosť

Farský

6.30

17.30

Za veriacich

+ Vladislav, Jozef, Alojz Gruchaloví

Sv. Jozefa

6.30

16.00

Za ctiteľov NSPM

Za + z rod. Markovej a + Serafín Balún

Piatok

9. 12.

Piatok
po 2. adventnej nedeli

Farský

6.30

17.30

+ Michal, Justína Konkoľ, deti, rodičia a zať

+ Jozef Polťák

DSS

9.00

Za zdravie manžela a mamy

Sobota

10. 12.

Sobota
po 2. adventnej nedeli

Farský

6.30

+ Serafín Balún

Za + spolužiakov z ročníka 1972/73

Sv. Jozefa

6.30

Za zdravie a požehnanie pre Mareka a Veroniku

Nedeľa

11. 12.

 

Tretia adventná nedeľa
Gaudete

Farský

8.00

10.30

Za požehnanie práce starostu a poslancov OZ

Za veriacich

Sv. Jozefa

7.00

9.30

18.00

+ Ľudovít, Žofia Smolkoví, rodičia a zaťovia

+ Jozef, Jozefína Lučivňákoví st. rodičia a súrodenci

Za + Bereštík, Črchlan, Kostolňák, Knapčík, Žatkuliak

Spovedanie počas týždňa je pol hodiny pred sv. omšami.

Upratovanie kostolov v sobotu po sv. omšiach: Farskýč. d. 932 – 950, Kostol sv. Jozefa – č. d. 953 – 972. PBZ!

Milodary: z upratovania Fk – 70,- €; z krstov – 20,-€; z pohrebu Štefánie Polťákovej – 150,-€; z pohrebu Augustína Mikolajčíka – 100,-€; z pohrebu Milana Balúna – 50,-€; z duchovnej obnovy ZZM – 100,-€; z deviatnika pri Trojici – 50,-€; Bohu známi  – 1190,-€. Pán Boh zaplať!

Na Charitu sme vyzbierali 4020,75,-€. Za milodary Pán Boh zaplať!

Dnes po sv. omšiach bude požehnanie matiek pred pôrodom. Popoludní o 15 hod. bude Eucharistická pobožnosť na prvú nedeľu spojená s Korunkou Božieho milosrdenstva.

Zimné kántrové dni budú v stredu, piatok a sobotu. Záväzný je jeden deň. Ich obsahom je Príchod Kristovho kráľovstva do rodín; duchovná obnova rodín; pokoj a spravodlivosť vo svete.

Aj v tomto týždni budú „Rorátne“ sväté omše o 6.30 hod., prineste si sviece alebo lampáše. Na roráty do farského kostola pozývame obzvlášť deti a mládež do sprievodu svetla.

Pozývame Vás na Adventný koncert mladých umelcov, ktorý sa uskutoční v sobotu 10. decembra 2022
o 17.00 hod. v Kostole Nanebovzatia Panny Márie v Zákamennom! Vstupné je dobrovoľné.

Naši birmovanci a animátori sa rozhodli, že urobia dobrý skutok s úmyslom potešiť chorých, ku ktorým chodíme na prvý piatok v mesiaci. Návšteva sa uskutoční v sobotu 10. 12. od 10.00 hod.