FARSKÉ OZNAMY 38. týždeň

FARSKÉ OZNAMY 38. týždeň

Farské oznamy

38. týždeň – od 20. 9. do 26. 9. 2021

Deň

Liturgická spomienka

Kostol

Čas

Úmysel

Pondelok

20. 9.

Sv. Andreja Kima Taegona, kňaza, Pavla Chonga Hasanga a spol., mučeníkov
Spomienka

Farský

7.00

 

18.00

+ Milan Mrekaj a rodičia

Za + z rod. Kostolňákovej a Knapčíkovej

Za požehnanie pre darcu a dobrodincov

Utorok

21. 9.

Sv. Matúša, apoštola
a evanjelistu
Sviatok

Farský

7.00

11.00

+ Rudolf Markuliak, rodičia a súrodenci

Za zdravie a požehnanie našich seniorov

Sv. Jozefa

18.00

+ Serafín a Marta Magdiakoví

Streda

22. 9.

Streda 25. týždňa

v Cezročnom období

Farský

13.30

18.00

Za odpustenie hriechov a posilu pre deti a vnúčatá

+ Jozef, Romana a rod. Chromková

Sv. Jozefa

7.00

Za + z rod. Zavoďanovej a Mrekajovej

Štvrtok

23. 9.

Sv. Pia z Pietrelčiny, kňaza
Spomienka

Farský

7.00

+ Kamil Florek a deti

+ Ľudovít, Justína Brišoví, rodičia a súrodenci

Sv. Jozefa

18.00

+ Viktor Balún, Mária Smetánková

Piatok

24. 9.

Piatok 25. týždňa

v Cezročnom období

Farský

7.00

17.00

Za zdravie a požehnanie syna s rodinou

Za dary DS pre Martina s rodinou

CSS

9.00

+ Róbert Konkoľ

Sobota

25. 9.

Sobota 25. týždňa

v Cezročnom období

Farský

7.00

14.00

15.00

18.00

+ Jozef a Emília Čičoví

Sobášny obrad Petra a Barbory

Sobášny obrad Martina a Zuzany

Za požehnanie pre animátorov a manželov

Sv. Jozefa

7.00

+ Pavol, Alena a st. rodičia

Nedeľa

26. 9.

26. nedeľa

v Cezročnom období

Farský

8.00

10.30

Za požehnanie rod. Zlatošovej, detí a vnúčat

Poďakovanie za úrodu

Sv. Jozefa

7.00

9.30

18.00

Za oslobodenie od závislostí pre syna a nevestu

Za veriacich

Za požehnanie rod. Podstavkovej

Sviatosť zmierenia vysluhujeme pol hod. pred sv. omšami.

Upratovanie kostola: Farský – č. d. 1446 – 1468, Kostol sv. Jozefa – č. d. 1469 – 1486, v sobotu ráno. PBZ!

Milodary na kostol: z upratovania FK – 50 €; z krstov – 100 €; zo svadby novomanželov Bajčičákových – 50 €; zo svadby novomanželov Praženicových – 100 €; zo svadby novomanželov Fiľarských – 200 €; z pohrebu Celestína Floreka – 100 €; Firma Gorbau venovala na obnovu vitráží – 600 €; Bohu známi – 250 €; Pán Boh zaplať!

Na budúci víkend bude duchovná obnova pre manželské páry MMM3. Sv. omša bude preto vo FK v piatok o 17 hod. a v sobotu o 18 hod. pre účastníkov aj všetkých veriacich. Pri nedeľnej omši o 10.30 hod. si manželia obnovia sľuby.

Na budúci víkend bude Trojdnie modlitieb matiek. V piatok 24. 9. o 16 hod. a v nedeľu 26. 9. o 15 hod. vo FK. V sobotu 25. 9. o 17 hod. v KSJ.

V nedeľu 26. 9. usporadúva Vincentská rodina 15. ročník zbierky pre hladujúcich. Svoj milodar môžete odovzdať zakúpením medovníkového srdiečka pri všetkých sv. omšiach budúcej nedele. Pán Boh zaplať!

V nedeľu 26. 9. pri sv. omši o 10.30 hod. sa za účasti žiakov zo ZŠ J. Vojtaššáka poďakujeme za tohoročnú úrodu.  

V nedeľu 26. 9. popoludní o 14 hod. bude na fare zasadanie Pastoračnej rady farnosti.

 Pripomínam, že omša pre deti je v stredu o 13.30 hod., pre rodiny vo štvrtok o 18 hod., pre mládež v piatok o 17 hod.


Ohlášky

  • Sviatosť manželstva chcú prijať Peter Uradník, syn Viktora a Margity rod. Chromkovej, bývajúci v Zákamennom a Barbora Kalábová, dcéra Jozefa a Ivany rod. Pospíšilovej, bývajúca v Prostějove. Sobášny obrad bude 25. 9. o 14 hod. vo FK.
  • Sviatosť manželstva chcú prijať Martin Teplanský, syn Jána a Zuzany rod. Sabovej, bývajúci v Nitre a Zuzana Garajová, dcéra Štefana a Paulíny rod. Magdiakovej, bývajúca v Zákamennom. Sobášny obrad bude 25. 9. o 15 hod. vo FK.
  • Sviatosť manželstva chcú prijať Ľuboš Klimčík, syn Pavla a Margity rod. Chromuľákovej, bývajúci v Zákamennom a Barbora Vaterková, dcéra Františka a Oľgy rod. Tomašákovej, bývajúca v Mútnom. Sobáš bude v Mútnom.