FARSKÉ OZNAMY 33. týždeň

FARSKÉ OZNAMY 33. týždeň

Farské oznamy

33. týždeň – od 15. 8. 2022 do 21. 8. 2022

Deň

Liturgická spomienka

Kostol

Čas

Úmysel

Pondelok

15. 8.

Nanebovzatie Panny Márie
Slávnosť

Farský

Kalvária

Farský

7.00

16.00

18.00

+ Tomáš, Justína, synovia, zať a vnuk

Za veriacich

Poďakovanie pri 87. výročí Emila

Sv. Jozefa

7.00

Za + z rod. Škuligovej a + Anton Murín

Utorok

16. 8.

Utorok 20. týždňa v Cezročnom období

Farský

7.00

 

+ Jozef, Otília Lučivňákoví, rodičia a súrodenci

+ Emil a Justína Sumihoroví

Sv. Jozefa

18.00

+ kardinál Jozef Tomko

Streda

17. 8.

Streda 20. týždňa v Cezročnom období

Farský

7.00

 

18.00

+ Jozef Kostolňák

+ Ľudovít, Žofia Smolkoví, rodičia a zaťovia

Za zdravie Justíny s rodinou

Štvrtok

18. 8.

Sv. Heleny
Ľub. spomienka

Farský

7.00

 

+ Michal, Justína Konkoľ, rodičia, deti a zaťovia

+ Kamil, Martina Polťákoví a rodičia

Sv. Jozefa

18.00

+ Elena Kondelová

Piatok

19. 8.

Sv. Jána Eudesa, kňaza

Ľub. spomienka

Farský

7.00

18.00

+ František, Žofia Balúnoví a deti

Za + z rod. Kuchťákovej a Smolkovej

DSS

9.00

Za požehnanie klientov DSS

Sobota

20. 8.

Sv. Bernarda, opáta a učiteľa Cirkvi
Spomienka

Farský

7.00

15.00

Poďak. pri 40. výr. sobáša Jozefa a Heleny

Poďakovanie pri 80. výročí Margity

Sv. Jozefa

7.00

Za požehnanie pri 70. výročí Serafína Večerka

Nedeľa

21. 8.

21. nedeľa

v cezročnom období

Farský

8.00

10.30

Za zdravie a Bož. ochranu pre rod. syna a dcéry

Za veriacich

Sv. Jozefa

7.00

9.30

18.00

Poďakovanie pri 60. výr. Milana

Za zdravie a požehnanie pre Boženu

+ Justín, Emília Večerek, + Ján a Anna Balek

Spovedáme pol hodiny pred sv. omšami.

Upratovanie kostolov bude v sobotu ráno: Farskýč. d. 228 – 261, Kostol sv. Jozefa – č. d. 263 – 282. PBZ!

Milodary: z upratovania – 50,-€; zo svadby novomanželov Zigmanových – 50,-€; zo svadby novomanželov Kovaľových – 100,-€; Bohu známi –  350,-€. Pán Boh zaplať!

V pondelok 15. 8. v deň slávnosti Nanebovzatia Panny Márie budú sväté omše takto: vo FK ráno o 7.00 a večer

o 18.00 hod., na Kalvárii o 16.00 hod. a v KSJ ráno o 7.00 hod.

Slovensko sa lúči so zosnulým kardinálom Jozefom Tomkom. V nedeľu 14. 8. o 16.00 hod. popoludní vystavia jeho telesné pozostatky v Katedrále sv. Alžbety v Košiciach na uctenie si modlitbou v tichu až do 21. hod., kedy ich presunú do Kaplnky sv. Michala. V pondelok ich vystavia dopoludnia od 9.00 do 12.00 hod. v katedrále, potom opäť presunú do Kaplnky sv. Michala.

Svätej omši s pohrebnými obradmi bude v utorok 16. augusta o 11.00 hod. v Katedrále sv. Alžbety v Košiciach predsedať emeritný pražský arcibiskup kardinál Dominik Duka. Kardinál Tomko bude pochovaný v krypte Katedrály svätej Alžbety, kde má pripravenú hrobku.

Úprimne ďakujem spolubratom kňazom, vedeniu a pracovníkom Obecného úradu, spevákom a hudobníkom, skautom, mládeži v krojoch, našim dôchodcom za upratovanie Kalvárie a všetkým dobrovoľníkom, ktorí pomáhali pri organizácii a priebehu odpustovej slávnosti Nanebovzatia Panny Márie. Pán Boh zaplať!

 

Ohlášky

  • Sviatosť manželstva chcú prijať Dominik Mrekaj, syn Jozefa a Zuzany rod. Chudiakovej, bývajúci v Zákamennom a Veronika Štefaňáková, dcéra Petra a Margity rod. Pacákovej, bývajúca v Oravskej Polhore. Sobáš bude v Oravskej Polhore.
  • Sviatosť manželstva chcú prijať Tomáš Glejtek, syn Vladimíra a Jozefíny rod. Račákovej, bývajúci v Zákamennom a Darina Durčáková, dcéra Emila a Márie rod. Pariškovej, bývajúca v Breze. Sobáš bude v Breze.